สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา ต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

๐๘ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๒

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา คุณสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานบริหารเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา ให้การต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วย ดร. อภิชัย บุญธีรวร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นิด้า ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

๐๗ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๔๓

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-นิด้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญสมัคร / เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00 น. คุณสมบัติ 1.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณธรรมเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างสูงในวงการต่างๆ