ศุภชัย ศรีหล้า ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ราชภัฏโคราชเปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎร

๑๖ พ.ย. ๒๐๑๒ ๑๕:๒๓

กรุงเทพฯ-16 พ.ย.-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายศุภชัย ศรีหล้า ประธานคณะกรรมาธิการ