ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: พิธีลงนาม ความร่วมมือ

๓๐ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๔๑

กรุงเทพฯ-30 ส.ค.-โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันวิจัย สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ผู้แทนจาก 17 ส่วนราชการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนาองค์กรสุขภาวะภาครัฐ โดยมี ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ และ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ร่วมงานด้วย ณ

ภาพข่าว: สร้างสุของค์กร

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๐๔

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) รุ่นที่ 1 โดยมี นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

ภาพข่าว: เพิ่มคุณภาพชีวิต

๒๘ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๐:๓๑

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ พัฒนาบุคลากรเพื่อความรู้คู่คุณภาพชีวิต รุ่นที่ 1 โดยมี นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ , ดร. ศิริเชษฐ์ สังขะมาน