ศิรศักดิ์ จันเทรมะ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ปตท. สานพลังประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย

๒๙ พ.ย. ๒๐๑๗ ๐๙:๔๕

กรุงเทพฯ-29 พ.ย.-ปตท. นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นผู้แทน ปตท. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน