ศานนท์ หวังสร้างบุญ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชวนร่วมเวิร์คช็อป ขนส่งมวลชน ทุกคนออกแบบได้

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๑๓

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชวนร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป Transit Design ขนส่งมวลชน ทุกคนออกแบบได้ กิจกรรมเปิดพื้นที่ระดมสมอง นำเสนอแนวคิดแก้ไขปัญหาขนส่งสาธารณะ เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและสรรสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิทยากรจากกลุ่ม MAYDAY!

ภาพข่าว: วตท. 18 สนับสนุนภาคสังคม

๐๑ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๔๙

กรุงเทพฯ-1 ส.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 นำโดย พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ประธาน วตท. รุ่นที่ 18 มอบการสนับสนุนแก่ ศานนท์ หวังสร้างบุญ และธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์ ผู้บริหารบริษัท มหาชุมชน ผู้ดำเนินกิจการเพื่อสังคมภายใต้ชื่อTRAWELL จำนวน 1 ล้านบาท