วโรดม ปิฎกานนท์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: EXIM BANK หารือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมเชียงใหม่เชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทย-เมียนมา

๒๒ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๕

กรุงเทพฯ-22 พ.ย.-EXIM BANK นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะหารือกับนายพันธวัสย์ กรรณกุลสุนทร (ที่ 3 จากขวา) นายวโรดม ปิฎกานนท์ (ที่ 2 จากขวา) และนายนพพร ประโยชน์เจริญผล (ขวาสุด) รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่