วิเชียร อนุสาสนนันท์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สนพ.แพร่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ พ.ศ.2565-2570

๐๒ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๗

วันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2565 - 2570 โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

สนพ.แพร่ ปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

๓๐ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๕๑

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนงานราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมพิธีปิดในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้