วิเชียร ชวลิต ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว : Sustainable Happiness 15 ปีอารียา

๒๘ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๓๙

กรุงเทพฯ-28 ก.ค.-คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ฉลอง 15 ปี ยิ่งใหญ่ จัดนิทรรศการ Sustainable Happiness ภายใต้แนวคิด สร้างสุข ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพงษ์ รามางกูร, ดร.ทนง พิทยะ

ภาพข่าว: Sustainable Happiness 15 ปีอารียา

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๑๔

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-คิธ แอนด์ คินฯ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ฉลอง 15 ปี ยิ่งใหญ่ จัดนิทรรศการ Sustainable Happiness ภายใต้แนวคิด สร้างสุข ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพงษ์ รามางกูร, ดร.ทนง พิทยะ และ นายวิเชียร ชวลิต

พม. รุดช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ที่คิดสั้นจะฆ่าตัวตายด้วยยาฆ่าหญ้า หวังหนีความจน ที่ จ.สุโขทัย พร้อมย้ำเยียวยาจิตใจเด็กสามคนด่วน หลังแม่ถูกพ่อใช้มีดแทงเสียชีวิต ที่

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๑๔

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๑๑ ก.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และองค์กรเครือข่ายคนพิการ จัดโครงการสัมมนา ความสามารถในการทำงานของคนพิการระดับภูมิภาคเอเชียประจำปี ๒๐๑๕

๑๐ ก.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๑๕

กรุงเทพฯ-10 ก.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๘ ก.ค.๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา ความสามารถในการทำงานของคนพิการระดับภูมิภาคเอเชียประจำปี ๒๐๑๕ (Workability Asia Conference 2015)

พม. ถกการแก้ไขปัญหาเด็กแว้นร่วมกับนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมชู จันทบุรีโมเดลเป็นต้นแบบ

๐๓ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๔๐

กรุงเทพฯ-3 ก.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๒ ก.ค.๕๘) เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปพม.)

พม. เร่งช่วยเหลือเด็กชายป่วยเป็นโรคลมชัก ที่จังหวัดสระบุรี

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๒๕ มิ.ย.๕๘) เวลา ๑๗.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากกรณีเด็กชายอายุ ๘ ปี ชั้น ป.๒ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ป่วยเป็นโรคลมชัก

พม. จับมือ สสส. ร่วมพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น อย่างยั่งยืน เน้นจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๕๙

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๓๐ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปพม.) เป็นประธานการประชุม Executive Conference มิติใหม่.ความร่วมมือ ครั้งที่ ๗

พม. สั่งปลอดดอกเบี้ย ๓ เดือน ช่วยเหลือเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ที่นำเครื่องมือทางการเกษตรมาจำนำในสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๕๘

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๓๐ มิ.ย.๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม. เร่งช่วยเหลือ เด็กหญิง ๓ พี่น้อง ถูกทิ้งให้อยู่กันตามลำพัง หลังแม่ต้องโทษจำคุกถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

๓๐ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๓

กรุงเทพฯ-30 มิ.ย.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๒๙ มิ.ย.๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากกรณีเด็กหญิง ๓ คน ที่ถูกทิ้งให้อยู่กันตามลำพัง เนื่องจากแม่ต้องโทษจำคุกถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ คดี พ.ร.บ.ป่าไม้

พม. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๔๐

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน นายวิเชียร ชวลิต

ปพม.กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่จังหวัดพะเยา และสมุทรสาคร พร้อมขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ตามมาตรฐานสากล

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๓๙

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๒๖ มิ.ย.๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปพม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่จังหวัดระยอง

๑๒ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๐๙:๑๓

กรุงเทพฯ-15 มิ.ย.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๑๒ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม. จัดงาน วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘

๐๕ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๘:๐๙

กรุงเทพฯ-5 มิ.ย.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๕ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมงาน วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๘ จำนวน ๓๓๒

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๑๓

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๔ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การจับกุมชาวโรฮีนจาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ขณะนี้

ปพม. มอบทุนการศึกษาชมรมกอล์ฟประชาบดี

๐๓ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-3 มิ.ย.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๒ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘ จำนวน ๓๓๒

๐๓ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๕๕

กรุงเทพฯ-3 มิ.ย.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๒ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การจับกุมชาวโรฮีนจาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ขณะนี้

ปพม. ชี้แจงเหตุชาวโรฮีนจาประท้วงที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๐๓ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๕๔

กรุงเทพฯ-3 มิ.ย.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๒ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อกลางดึกวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กลุ่มชาวโรฮีนจา

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย อยู่ที่ตัวเลขเดิม ๓๓๔

๒๖ พ.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๕๔

กรุงเทพฯ-26 พ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๒๕ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การจับกุมชาวโรฮีนจาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้

พม. เผยยอดตัวเลขโรฮิงญาในความดูแลไม่เพิ่มขึ้น ดูแลตามหลักมนุษยธรรม

๒๕ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๐๑

กรุงเทพฯ-25 พ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๒๒ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การจับกุมชาวโรฮิงญาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘

๒๒ พ.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๐๕

กรุงเทพฯ-22 พ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๒๑ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การจับกุมชาวโรฮีนจาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘

๒๐ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๑๐

กรุงเทพฯ-20 พ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๑๙ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การจับกุมชาวโรฮีนจาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้

ปพม. ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมกำชับการเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๙ พ.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๐๒

กรุงเทพฯ-19 พ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๑๘ พ.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม. ร่วมคัดแยกลูกเรือประมงไทยกลับจากเกาะอัมบนเพิ่มเติม ๕๑ ราย พบไม่มีเหยื่อจากการค้ามนุษย์

๑๙ พ.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๐๑

กรุงเทพฯ-19 พ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๑๘ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๘

๑๙ พ.ค. ๒๐๑๕ ๐๘:๕๙

กรุงเทพฯ-19 พ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๑๘ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การจับกุมชาวโรฮีนจาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๘

๑๙ พ.ค. ๒๐๑๕ ๐๘:๕๘

กรุงเทพฯ-19 พ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๑๗ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การจับกุมชาวโรฮีนจาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๘

๑๙ พ.ค. ๒๐๑๕ ๐๘:๕๘

กรุงเทพฯ-19 พ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๑๖ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การจับกุมชาวโรฮีนจาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้

พม. เปิดโรงรับจำนำของรัฐ สาขาที่ ๒๕ แห่งใหม่ ใจกลางเมือง ซอยเพชรเกษม ๗๓ กรุงเทพฯ ฉลองเปิดสาขาใหม่วันแรก ฟรีดอกเบี้ย ๑

๑๘ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๐๓

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโรงรับจำนำของรัฐ สาขาที่ ๒๕ แห่งใหม่ ซอยเพชรเกษม ๗๓ กรุงเทพฯ และประชาสัมพันธ์ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘

๑๘ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๐๑

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า