วิษณุ เครืองาม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรมประมงคว้า 6 รางวัลเลิศรัฐประจำปี 62 บทพิสูจน์แห่งความทุ่มเท

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๐๖

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 6 รางวัล ใน 2 สาขาได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ จำนวน 3 รางวัล สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 3 รางวัล จากมติผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ