วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: คณะกรรมการแห่งปี 2549/50 ( Board of the Year Awards 2006/07 )

๑๓ ก.ค. ๒๐๐๗ ๐๘:๑๑

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-ตลท. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดย ศ. หิรัญ รดีศรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมผู้แทนจากตลาดทุนและหน่วยงานภาคธุรกิจ 7 องค์กร ได้แก่ ประมนต์ สุธีวงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย