วิมล ลิ้มสุวรรณศิลป์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันภัยมอบกรมธรรม์ KPN PROPERTY FUND ให้แก่เคพีเอ็น

๒๘ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๓๖

กรุงเทพฯ-28 ก.ค.-เมืองไทยประกันภัย คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ KPN PROPERTY FUND ประกันภัยความเสี่ยงภัย ทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 1,794,000,000 บาท ให้แก่ คุณกฤษณ์ ณรงค์เดช ประธานกลุ่มเคพีเอ็น โดยมีคุณชูพรรณ โกวานิชย์,

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันภัย แถลงผลประกอบการปี 2556 และทิศทางการดำเนินงาน 2557

๒๗ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๓:๑๙

กรุงเทพฯ-27 ก.พ.-เมืองไทยประกันภัย นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวผลประกอบการปี 2556 และพร้อมประกาศเป้าหมายปี 2557 ฉลองก้าวสู่ 10,000 ล้าน อย่างมั่นคง โดยมีผู้บริหารระดับสูง นางปุณฑริกา ใบเงิน นางสาวชูพรรณ โกวานิชย์

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันภัยมอบเงินสนับสนุนแก่ศิริราชมูลนิธิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๑๒ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๓:๕๕

กรุงเทพฯ-12 ธ.ค.-เมืองไทยประกันภัย นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางสาววิมล ลิ้มสุวรรณศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มอบเงินสนับสนุนแก่ศิริราชมูลนิธิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 700,000 บาท