วิทวัสก์ สาระศาลิน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรุงเทพฯ-24 ธ.ค.-สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ก.เกษตร จับมือเครือข่าย พัฒนาฮาลาลไทย เพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ นายวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รับมอบหมายจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 2019 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

มกอช. ร่วมงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 2019

๒๔ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๑๒
กรุงเทพฯ-7 ม.ค.-สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร บริหารความขัดแย้ง การสร้างเครือข่าย และการประสานงานเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ภายในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ของการบริหารความขัดแย้ง การสร้างเครือข่าย และการประสานงาน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผ

ภาพข่าว: มกอช. เปิดอบรม

๐๗ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๐
กรุงเทพฯ-24 ธ.ค.-สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการออกแบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน มกอช. และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคดิจิทัล Digital Smart Leader โดยมี นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม และนายสุทธิพงศ์ รอตโกมิล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุ

ภาพข่าว: Digital Smart Leader

๒๔ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๑๙