วันทนา เขียวสด ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ร่วมยินดี

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๒๘

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นางวันทนา เขียวสด หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบ 26 ปี โดยมี นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้รับมอบ ณ

ภาพข่าว: ร่วมยินดีกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบรอบ 79 ปี

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๑

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นางวันทนา เขียวสด หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง ผู้แทนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 79 ในโอกาสนี้ อ.อ.ป. ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน

ภาพข่าว: อ.อ.ป.ร่วมยินดีและบริจาคเงินสมทบกองทุนฯกับกรมฯน้ำบาดาลในวันสถาปนาฯ

๐๙ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๒๙

กรุงเทพฯ-9 ต.ค.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นางวันทนา เขียวสด หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำคณะพนักงานไปร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้กับ ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์