วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: สนับสนุนกิจกรรมวันนักข่าว

๑๒ มี.ค. ๒๐๑๐ ๑๐:๓๔

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-ผลิตไฟฟ้าราชบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายณัฐพร ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (คนขวามือ) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับโล่กับ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสที่ให้การสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาท

ภาพข่าว: วันนักข่าว

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๐ ๑๔:๔๑

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-ผลิตไฟฟ้าราชบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายณัฐพร ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (คนขวามือ) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับโล่กับ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม วันนักข่าว ประจำปี 2553

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ พร้อมตรวจสอบเอกสารการทำธุรกรรม เตรียมใช้โปรแกรมอ่านข้อมูลบัตรประชาชนของกรมการปกครอง

๒๓ ก.ย. ๒๐๐๙ ๑๗:๐๘

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี (ที่ 3 จากขวา) พร้อมนางรัชนี นพเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าบุคคลนครหลวง (ขวาสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับ นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครอง (ที่ 3 จากซ้าย)

ตรวจสอบความถูกต้องบัตรประชาชน ป้องกันการปลอมแปลง

๐๓ ก.ย. ๒๐๐๙ ๑๕:๓๒

กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย และ นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารระดับสูงของธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยอีก 15 ธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ.

ภาพข่าว: กสิกรไทยใช้โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน

๐๓ ก.ย. ๒๐๐๙ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-ธนาคารกสิกรไทย นายอำพล โพธิ์โลหะกุล (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานสมาคมธนาคารไทย และนายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยรวมทั้งสิ้น 16 แห่ง

ภาพข่าว: ตรวจสอบความถูกต้องบัตรประชาชนป้องกันการปลอมแปลง

๐๓ ก.ย. ๒๐๐๙ ๑๔:๓๘

กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-สมาคมธนาคารไทย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย และนายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารระดับสูงของธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยอีก 15 ธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

ททท. จัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมภาคกลาง ปี 2549

๑๕ พ.ย. ๒๐๐๖ ๐๗:๓๖

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-ททท. การจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมภาคกลาง ปี 2549 วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13:30 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายปรเมศวร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ภาคกลางเขต 1 ผู้ดำเนินรายการ นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์