ฤทัย จงสฤษดิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: การบินไทยจัด ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 6

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๙

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-การบินไทย เมื่อเร็วๆ นี้ นางเพชรพริ้ง สารสิน (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เปิดกิจกรรม ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทยครั้งที่ 6 ร่วมกับ นางฤทัย จงสฤษดิ์ (ที่ 7 จากซ้าย)

อบรมครูวิทย์ ขอ.ขวดพลาสติก ชวนทดลอง STEM แสนสนุก

๐๕ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๓๕

กรุงเทพฯ-5 มิ.ย.-นานมีบุ๊คส์ สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น ชวนครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอ.ขวดพลาสติก ชวนทดลอง STEM แสนสนุก กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้จากขวดพลาสติกเชื่อมโยงเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางการเรียนการสอน STEM กิจกรรมอาทิ

นานมีบุ๊คส์ จัดอบรมครูวิทย์และบรรณารักษ์ ในหัวข้อ วิทย์ในอาเซียน: ออกแบบและพัฒนากิจกรรมวิทยาศาตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๐๘ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๖

กรุงเทพฯ-8 ม.ค.-นานมีบุ๊คส์ สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น เชิญครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และบรรณารักษ์ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ วิทย์ในอาเซียน: ออกแบบและพัฒนากิจกรรมวิทยาศาตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ชวนเยาวชนร่วมเปิดฟ้าสัมผัสประสบการณ์ใหม่ วิทยาศาสตร์อากาศยาน : เครื่องบินจำลอง

๐๗ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๑๓:๕๘

กรุงเทพฯ-7 ธ.ค.-กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักบริหารกลางสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช. จัดกิจกรรม คุยกัน.ฉันท์วิทย์ ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์อากาศยาน : เครื่องบินจำลอง โดยมีนางฤทัย จงสฤษดิ์