รัชนี แมนเมธี ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: แถลงข่าววันฆ่าตัวตายโลก พร้อมเปิดตัวแอพ sabaijai

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๔๙

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.- นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และนางรัชนี แมนเมธี กรรมการสมาคมสายใยครอบครัว แถลงข่าวเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประจำปี 2559 (World Suicide Prevention Day

กรมสุขภาพจิต ชวนคนไทย สร้าง 3ส. พร้อมเปิดตัวแอพ ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสี่ยงฆ่าตัวตาย

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๑๑

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-กรมสุขภาพจิต ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และนางรัชนี แมนเมธี กรรมการสมาคมสายใยครอบครัว แถลงข่าวเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

ภาพข่าว: อบรมจิตวิทยาทางสังคม

๐๗ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๐๘

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-ศาลแขวงนนทบุรี วัจนาถ วังตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี จัดอบรมเพิ่มความรู้เทคนิคการไกล่เกลี่ยและจิตวิทยาการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประนีประนอมที่จะปฎิบัติหน้าที่การให้คำปรึกษาในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลโดยมีรัชนี แมนเมธี