รวิน ระวิวงศ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

อพวช. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสวนนงนุช พัทยา

๒๘ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๑๖

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ คุณกัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุช และนางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุช พร้อมคณะ

กรุงเทพฯ-13 พ.ค.-องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้กำลังใจเยาวชนไทยจำนวน 41 คน ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในระดับนานาชาติ Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2019) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมี รศ.ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมต่างประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

ภาพข่าว: ร่วมส่งแรงใจ

๑๓ พ.ค. ๒๐๑๙ ๐๘:๔๗