รพี สุจริตกุล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี

๒๒ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๘:๑๓

กรุงเทพฯ-22 ก.พ.-ก.ล.ต. นายรพี สุจริตกุล (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล.ต. จัดงานแถลงแผนยุทธศาสตร์เดินหน้าวางรากฐานตลาดทุนไทยโดยใช้เทคโนโลยี สร้างความมั่งคั่งให้คนไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่าง ๆ ในตลาดทุน เข้าร่วมกว่า 300 ราย ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ก.ล.ต. เดินหน้าวางรากฐานตลาดทุนไทย ใช้เทคโนโลยีนำ สร้างความมั่งคั่งให้คนไทย

๒๑ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๑:๔๔

กรุงเทพฯ-21 ก.พ.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. เผยผลงานรอบปีที่ผ่านมาบรรลุผลตามเป้าหมาย วางรากฐานตลาดทุนเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน ปรับวิธีกำกับดูแลให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล พร้อมเปิดเผยแผนยุทธศาสตร์เพื่อเดินหน้าด้วยการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพบริการตลาดทุน

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ร่วมลงนาม MoU 3 หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดี สร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน

๒๘ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๕๗

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-ก.ล.ต. นายรพี สุจริตกุล (ขวา) เลขาธิการ ก.ล.ต. ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (ซ้าย) อธิบดีกรมบังคับคดี และ นายชาตรี สุวรรณิน (กลาง) อธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีกับผู้กระทำความผิดในตลาดทุน

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ประเภทยอดเยี่ยม

๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๓๗

กรุงเทพฯ-26 ธ.ค.-ปตท.สผ. นางสุศมา ปิตากุลดิลก (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนและปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ประเภทยอดเยี่ยม (Sustainability Report Award 2018 Excellence Category)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๕๙

กรุงเทพฯ-26 ธ.ค.-ก.ล.ต. นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นั้น

สัมมนา โค้งสุดท้ายหุ้นไทย ฟุบหรือไปต่อ

๑๒ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๒๙

กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เชิญนักลงทุนร่วมจับสัญญาณตลาดทุนไทยปีกุน ในสัมมนาโค้งสุดท้ายหุ้นไทย ฟุบ หรือ ไปต่อ พบปาฐกถาพิเศษ ตลาดทุนไทยกับการสร้างอิสระภาพทางการเงิน โดย คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ภาพข่าว: ก.ล.ต. จับมือ 3 องค์กรพันธมิตร นำนายจ้างแสดงพลังโครงการบริษัทเกษียณสุข

๑๓ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-13 ธ.ค.-ก.ล.ต. นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำนายจ้างกว่า 170 บริษัท แสดงพลังในโครงการ บริษัทเกษียณสุข

กลุ่มทรู รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ยกระดับความน่าเชื่อถือของการเปิดเผยข้อมูล

๑๓ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๕๑

กรุงเทพฯ-13 ธ.ค.-ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประเภทยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ภาพข่าว: ไทยออยล์รับรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2561 ประเภท ยอดเยี่ยม

๑๒ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-12 ธ.ค.-ไทยออยล์ เมื่อเร็วๆนี้ คุณพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบ รางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม จาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย

ภาพข่าว: ปตท. รับรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2561

๐๗ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๒๓

กรุงเทพฯ-7 ธ.ค.-ปตท. วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม หรือ Sustainability Report Award ประจำปี 2561 จาก นายรพี สุจริตกุล

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

๐๓ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๔

กรุงเทพฯ-3 ธ.ค.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี จากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ร่วมยินดี บจ. ไทย รับรางวัล ASEAN CG Scorecard

๒๒ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๔๒

กรุงเทพฯ-22 พ.ย.-ก.ล.ต. นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และประธาน ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทจดทะเบียนทั้ง 11 บริษัท ที่ติดอันดับ 50 บริษัทแรกที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard และ 2 บริษัทที่มีพัฒนาการทางด้านCG

ภาพข่าว: ก.ล.ต. สร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้ลงทุนไทย ในงาน SET in the City 2018

๒๐ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๔๔

กรุงเทพฯ-20 พ.ย.-ก.ล.ต. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี(ที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต.ในงาน SET in the City 2018 โดยมีนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ โดยปีนี้ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ชวนสร้างภูมิคุ้มกัน เติมความมั่นใจการลงทุน ยกระดับสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพ ในงาน SET in the City

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๙

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-ก.ล.ต. นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ลงทุนมักแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น โดยหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มองว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝาก

ก.ล.ต. จัดงาน FinTech Challenge : The Discovery วันพุธที่ 7 พฤศจิกายนนี้

๒๙ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๔๗

กรุงเทพฯ-29 ต.ค.-ได-อิจิ คิคากุ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีกำหนดจัดงาน FinTech Challenge 2018 : The Discovery ณโรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน ชั้น 7 ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 17.00 น. โดยมี นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธานเปิดงาน

ก.ล.ต. ปั้น บริษัทเกษียณสุข สร้างนายจ้างส่งเสริมลูกจ้างให้มีเงินเกษียณเพียงพอ

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๓๔

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. ร่วมกับพันธมิตร จัดโครงการ บริษัทเกษียณสุข เป็นหัวใจหลักส่งเสริมลูกจ้างให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอหลังเกษียณ โดยใช้ประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเต็มที่ เน้นให้ลูกจ้าง ออมเต็มพิกัด จัดแผนเป็น เห็นเงินเพียงพอ เปิดรับสมัครบริษัทเข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม

ภาพข่าว: มั่นใจลงทุนกับทีเอ็มบี ออโต้ สมาร์ท พอร์ต (Auto Smart Port)

๐๓ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๐๑

กรุงเทพฯ-3 ต.ค.-ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดย ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีเอ็มบี รับมอบโล่เกียรติคุณ จาก รพี สุจริตกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ในโอกาสที่ผลิตภัณฑ์การลงทุน ทีเอ็มบี ออโต้ สมาร์ทพอร์ต

ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

๐๑ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๓๘

กรุงเทพฯ-1 ต.ค.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ รองรับงานตามแผนกลยุทธ์ โดยเพิ่มฝ่ายงานใหม่ แต่งตั้งผู้บริหารและสับเปลี่ยน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ

ภาพข่าว: บลจ.กรุงศรี ร่วมโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๕๖

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-บลจ.กรุงศรี น.ส.ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี รับมอบโล่ห์จากคุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะผู้ให้บริการในโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน

odini ผนึกกำลังกับ ก.ล.ต. ภายใต้โครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน นำเสนอ Robo-advisor เป็นเจ้าแรก

๑๘ ก.ย. ๒๐๑๘ ๐๙:๒๗

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในแอปพลิเคชัน odini ยกให้เป็นหนึ่งในพันธมิตรกลุ่มฟินเทคสตาร์ทอัพ ภายใต้โครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน โดย นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เกียรติมอบโล่ตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานแก่ นายชลเดช

ดีบีเอส ร่วมโครงการ 5 ขั้น มั่นใจลงทุน พร้อมให้บริการ DBS WealthBOX

๑๔ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๒๘

กรุงเทพฯ-14 ก.ย.-บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส นายปิยชน ใจจงกิจ กรรมการบริหารอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBSV) พร้อมทีมผู้บริหารระดับสูง ร่วมเปิดตัวโครงการ 5 ขั้น มั่นใจลงทุน ของสำนักงานคณะกรรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมรับโล่จาก นายรพี สุจริตกุล

บล.หยวนต้าก้าวขึ้นสู่.ผู้นำด้าน Wealth Advisor ชั้นนำของประเทศไทย

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๕๘

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-บล.หยวนต้า อีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในการเดินทางสู่ที่ปรึกษาการลงทุนครบวงจร เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดงานเปิดตัวโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน โดยคุณรพี สุจริตกุล

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์ เข้าร่วมโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน ของ ก.ล.ต.

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๑๐

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-พีอาร์ดีดี นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด พร้อมทีมผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้รับโล่จากนายรพี

ภาพข่าว: ซิตี้แบงก์ หนุน 5 ขั้นมั่นใจลงทุน

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๗

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (คนที่ 3 จากซ้าย), นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คนที่ 4 จากซ้าย), นายดอน จรรย์ศุภรินทร์

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิต รับโล่ การได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน จาก ก.ล.ต. ถือเป็นบริษัทฯ

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๑๗

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-เมืองไทยประกันชีวิต นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มอบโล่ การได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน แก่นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้บริษัทฯ

ก.ล.ต. เปิดตัวโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน มิติใหม่ของบริการดูแลการลงทุนอย่างครบวงจรเพื่ออิสรภาพทางการเงิน

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๐๖

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. เปิดตัวโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สร้างประสบการณ์ใหม่ของการแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจร ผ่านบริการออกแบบการลงทุน 5 ขั้นตอน มุ่งเป็นตัวช่วยสำคัญให้ประชาชนได้รับการดูแลการลงทุนที่ครบวงจร

ภาพข่าว: ปตท.สผ. จัดงานเสวนา ขับเคลื่อนความยั่งยืนเชิงรุก

๑๔ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-14 ส.ค.-ปตท.สผ. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Money Channel และนิตยสาร MoneyWealth จัดงานเสวนา ขับเคลื่อนความยั่งยืนเชิงรุก: Driving Proactive Sustainability โดยมีวิทยากรทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รพี สุจริตกุล (ที่ 3 จากขวา) เลขาธิการ

ก.ล.ต. เตือนผู้ลงทุนระมัดระวังการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

๑๐ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๗

กรุงเทพฯ-10 ส.ค.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. เตือนผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังอย่างมาก หลังพบพฤติกรรมอ้างการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมเปิดรายชื่อตัวกลางที่สามารถประกอบธุรกิจต่อไปก่อนได้ หากยื่นขออนุญาตภายใน 14 สิงหาคม 2561 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ภาพข่าว: เอ็มเอฟซี โตโยต้าและกลต. ร่วมประชุมหาแนวทางส่งเสริมความมั่นคงวัยเกษียณของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโตโยต้า

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-บลจ.เอ็มเอฟซี นายรพี สุจริตกุล (แถวนั่งที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) นางสาวประภา ปูรณโชติ (แถวนั่งที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และนายฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ (นั่งกลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท

ภาพข่าว: ก.ล.ต. จัดสัมมนาการสร้างคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืนกับบทบาทของผู้ลงทุนสถาบัน

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๓๒

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-ก.ล.ต. นายรพี สุจริตกุล (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล.ต. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา Mr. Jamie Allen (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารของ Asian Corporate Governance Association (ACGA) ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย