ยูเอซี โกลบอล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายชัชพล ประสพโชค CEO President (กลาง) พร้อมด้วย นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส CFO (ซ้าย) และนางสาว อลิสา ชีวะเกตุ Corporate Image Treasury Manager (ขวา) บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) ร่วมนำเสนอข้อมูล บริษัทฯ ภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน โดย 6 เดือนแรกปี 2563 มีรายได้ 719 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 131ล้านบาท พร้อมส่งซิกไตรมาส 3/63 บุ๊กกำไรจากเงินปันผลระหว่างกาลของ BBF จำนวน 71.78 ล้านบาท มุ่งเน้นการลงทุนทั้งในประเท

UAC พบนักลงทุน

๑๘ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๑:๓๗
กรุงเทพฯ-15 มิ.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายชัชพล ประสพโชค CEO President (กลาง) พร้อมด้วย นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส CFO (ขวา) และนางสาวอลิสา ชีวะเกตุ Corporate Image Treasury Manager (ซ้าย) บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งทางธุรกิจในการก้าวสู่การเป็นผู้นำให้บริการด้านพลังงานสะอาด โดยไตรมาส1/2563 มีรายได้ 454.62 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 103.07 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยาย

ภาพข่าว: UAC พบนักลงทุน

๑๕ มิ.ย. ๒๐๒๐ ๑๕:๐๖
กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ ทีมงานโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จังหวัดสุโขทัย ภายใต้ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ส่งมอบท่อน้ำ HDPE จำนวน 50 เส้น ให้กับหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต วัดกกแรต และวัดใหม่สิงห์ทอง เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ โดยวางเป็นท่อระบายน้ำภายในชุมชนหรือวัด และพื้นที่เกษตรกรรม ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ทางบริษัทฯ

ภาพข่าว: UAC PPP มอบท่อน้ำ HDPE

๐๔ มิ.ย. ๒๐๒๐ ๑๑:๓๕