มาลาตี จันทรเมธากุล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรุงเทพฯ-7 ก.พ.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับมอบเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จำนวน 200,000 บาท จากการจัด โครงการวิ่งเคียงคู่ช้าง - Share for Chang 2019 โดยมี นางสาวมาลาตี จันทรเมธากุล ผู้จัดการ บริษัท แอสซีส อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงิน เพื่อร่วมสนับสนุน และอนุรัก

ภาพข่าว: Share for Chang 2019

๐๗ ก.พ. ๒๐๒๐ ๑๕:๔๘

บริจาคเงินช่วยช้าง

๒๑ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๕๔

กรุงเทพฯ-21 ม.ค.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ช่วยช้าง. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 น.สพ.ทวีโภค อังควานิช ผู้จัดการ ส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง สถาบัน คชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท จากการจัดกิจกรรม วิ่ง เคียงคู่ช้าง ฮาล์ฟมาราธอน 2018