มานิต นิธิประทีป ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหา และตรวจสอบ การท่าอากาศยานไทย

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๕๘

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ คุณมานิต นิธิประทีป กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหา และตรวจสอบ การท่าอากาศยานไทย เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภาระกิจ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและให้เกียรติพักที่โรงแรมเซ็นทารา

ภาพข่าว: คณะผู้แทนสรรพากรสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเยี่ยมชมกรมสรรพากร

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๓

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมานิต นิธิประทีป ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) ให้การต้อนรับ Mr. Zeya Kyi Nyunt รองอธิบดีสรรพากรสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และคณะ

ภาพข่าว: กรมสรรพากรมอบวุฒิบัตร RD go Campus ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

๑๒ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๑:๔๑

กรุงเทพฯ-12 ก.พ.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมานิต นิธิประทีป ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) กรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RD go Campus

ภาพข่าว: คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ คุณมานิต นิธิประทีป ท่านที่ปรึกษาด้านยุธทศาสตร์การจัดเก็บภาษากรมสรรพากร

๐๕ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๑:๒๐

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีเปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับกรมสรรพากรและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ รุ่นที่ 5 (RD Camp) โดยได้รับเกียรติจากคุณมานิต นิธิประทีป

ภาพข่าว: กรมสรรพากรชี้แจงมาตรการภาษีส่งเสริมเที่ยวทั่วไทยในรายการสถานีประชาชน

๓๐ ม.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๔๙

กรุงเทพฯ-30 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมานิต นิธิประทีป ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) ให้สัมภาษณ์สดแก่รายการสถานีประชาชน ทางช่อง Thai PBS ในประเด็นมาตรการภาษีส่งเสริมเที่ยวทั่วไทย รวมถึงมาตรการภาษีในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เตรียมตัวทดสอบเป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร กับกรมสรรพากรเริ่มรับสมัครตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2557

๐๕ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๖

กรุงเทพฯ-5 ม.ค.-สารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สาขาทางการบัญชี) เข้ารับการทดสอบเป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558 นายมานิต นิธิประทีป

ภาพข่าว: การเจรจาจัดทำอนุสัญญาเพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย-คาซัคสถาน

๓๐ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๒:๒๔

กรุงเทพฯ-30 ธ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมานิต นิธิประทีป ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมการเงินการธนาคาร) กรมสรรพากร และผู้แทนสรรพากรประเทศคาซัคสถาน ร่วมลงนามการเจรจาจัดทำอนุสัญญาเพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย-คาซัคสถาน รอบที่ 5 ณ ห้องพระอุเทน 3 กรมสรรพากร

ภาพข่าว: การเจรจาจัดทำอนุสัญญาเพื่อเว้นการเก็บภาซีซ้อนระหว่าง ไทย-โปรตุเกส

๒๔ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๕๕

กรุงเทพฯ-24 ธ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมานิต นิธิประทีป ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมการเงินการธนาคาร) กรมสรรพากร และผู้แทนสรรพากรประเทศโปรตุเกส ร่วมลงนามการเจรจาจัดทำอนุสัญญาเพื่อเว้นการเก็บภาซีซ้อนระหว่าง ไทย-โปรตุเกส รอบที่ 3 ณ ห้องพระอุเทน 3 กรมสรรพากร

ภาพข่าว: คณะเจ้าหน้าที่ IMF เข้าพบผู้บริหารกรมสรรพากร

๐๓ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๑๓

กรุงเทพฯ-3 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากรให้การต้อนรับ Mr. Juan Toro, Assistant Director of the Fiscal Affairs Department พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพากรออสเตรเลีย

ภาพข่าว: กรมสรรพากรได้รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศประจำปี 2556 จาก ก.พ.ร.

๑๘ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๓๔

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากรรักษาการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี(กลุ่มธุรกรรมการเงินการธนาคาร) เป็นผู้แทนกรมสรรพากรรับรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่น โดยสำนักงานสรรพากรภาค

กรมสรรพากรคว้า 2 รางวัล บริการภาครัฐที่เป็นเลิศ จาก ก.พ.ร. ประจำปี 2556

๑๘ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๐๙:๓๑

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-กรมสรรพากร กรมสรรพากรคว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2 รางวัล ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่นจากโครงการ ของเก่าเท่าของใหม่ใส่ใจเสียภาษี ของสำนักงานสรรพากรภาค 8 และรางวัลระดับดีจากโครงการ ระบบการบริการพิเศษ Quick Point Service (QPS) ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวา

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ สถานีความคิด

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๕๕

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการสถานีความคิด ในประเด็นผลกระทบจากการปรับอัตราภาษีเงินได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โดยมีนางสาวสวินยา นุ่นพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งออกอากาศในวันพุธที่ 15

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมสรรพากรประชุมร่วมกับกรมสรรพากรญี่ปุ่น

๒๗ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๐๓

กรุงเทพฯ-27 มี.ค.-กรมสรรพากร นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากรพร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ (Competent Authority Meeting) ร่วมกับสรรพากรญี่ปุ่น (National Tax Agency) ณกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-22

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมสรรพากรประชุมเพื่อจัดทำความตกลงร่วมกันระหว่างไทยและออสเตรีย

๑๑ ก.พ. ๒๐๑๓ ๑๔:๕๘

กรุงเทพฯ-11 ก.พ.-กรมสรรพากร นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร ผู้แทนกรมสรรพากรในฐานะหัวหน้าคณะ และ Dr. Heinz Jirousek ผู้แทนกระทรวงการคลังออสเตรียในฐานะหัวหน้าคณะร่วมการประชุมหารือและจัดทำความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและรูปแบบการออกหนังสือรับรองภายใต้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย-

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ จุดเปลี่ยนประเทศไทย

๑๗ ม.ค. ๒๐๑๓ ๐๘:๕๓

กรุงเทพฯ-17 ม.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษบันทึกเทปรายการ จุดเปลี่ยนประเทศไทยในประเด็นมาตรภาษีช่วยเหลือผู้ประกอบการทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอเชียอัพเดท โดยมีนายเอกวรัญญู อัมระปาลเป็นผู้ดำเนินรายการ

ภาพข่าว: ม.อ.ร่วมลงนามโครงการ สรรพากรสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๒ ๑๓:๔๔

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Assoc. Prof. Dr. Chusak Limsakul President of Prince of Songkla University ) (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย) นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: สรรพากร On Tour 55 ครั้งที่ 2 จ.ฉะเชิงเทรา

๐๘ มิ.ย. ๒๐๑๒ ๐๘:๓๑

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดงาน สรรพากร On Tour ปีที่6 ครั้งที่ 2โดยมีนายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25พฤษภาคม

ภาพข่าว: นักบริหารสรรพากรรุ่นใหม่

๑๕ พ.ค. ๒๐๑๒ ๑๓:๕๓

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ มานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานสรรพากรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 โดยมีผู้บริหารมาร่วมอบรมคับคั่ง ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

ภาพข่าว: คณะกรรมการ คตป.ประจำกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมกรมสรรพากร

๑๖ มี.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๐๙

กรุงเทพฯ-16 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากรให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง (คตป.)ในโอกาสที่ตรวจเยี่ยมกรมสรรพากรเพื่อรับทราบนโยบายและมาตรการจัดเก็บภาษีโดยรวมรวมทั้งปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณห้องประชุมพระอุเทน

ทีวีไกด์: รายการ Tax Talk Biz Focus

๐๙ มี.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๕๗

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-โฮม มาร์เก็ต ไกด์ รายการ Tax Talk Biz Focus วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 นี้ เวลา 23.30 น. คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ จะพาไปพบปะ พูดคุยกับ คุณมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์เรื่อง ภาษีการส่งเสริมการอ่าน โปรดติดตามชม ! การอ่านหนังสือ ได้ลดหย่อนภาษีอย่างไร? น่าสนใจมาก !

ทีวีไกด์: รายการ Tax Talk Biz Focus

๒๗ ก.พ. ๒๐๑๒ ๑๖:๕๕

กรุงเทพฯ-27 ก.พ.-โฮม มาร์เก็ต ไกด์ เชิญชมรายการ Tax Talk Biz Focus ทางสถานี TNN 2 True Visions 8 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 22.30 น. 23.30 น. วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 น. 09.00 น. วันพฤหัสที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 24.30 น. 01.30 น. ช่วง Tax Talk คุณมานิต นิธิประทีป

ทีวีไกด์: รายการ Tax Talk Biz Focus ออกอากาศวันที่ 28 ม.ค.-2 ก.พ.55

๒๗ ม.ค. ๒๐๑๒ ๑๕:๑๕

กรุงเทพฯ-27 ม.ค.-โฮม มาร์เก็ต ไกด์ รายการ Tax Talk Biz Focus ทางสถานี TNN 2 True Visions 8 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 22.30 น. 23.30 น. วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 08.00 น. 09.00 น. วันพฤหัสที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 24.30 น. 01.30 น. ช่วง Tax Talk พบกับ คุณมานิต นิธิประทีป

ทีวีไกด์: รายการ Tax Talk Biz Focus ออกอากาศ 21-26 ม.ค.55

๒๐ ม.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-20 ม.ค.-Home Market Guide Thailand เชิญชมรายการ Tax Talk Biz Focus ทางสถานี TNN 2 True Visions 8 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 เวลา 22.30 น. 23.30 น. วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 08.00 น. 09.00 น. วันพฤหัสที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 24.30 น. 01.30 น. ช่วง Tax Talk คุณมานิต นิธิประทีป

ทีวีไกด์: รายการ Tax Talk Biz Focus ทาง TNN 2 True Visions 8

๐๙ ธ.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-9 ธ.ค.-โฮม มาร์เก็ต ไกด์ เชิญชมรายการ Tax Talk Biz Focus ทาง TNN 2 True Visions 8 วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา 22.30 น. 23.30 น. วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 เวลา 10.30 น. 11.30 น. วันพฤหัสที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 24.30 น. 01.30 น. ช่วง Tax Talk พบกับ โครงการ ภาษีการพัฒนาเด็กเล็ก

ทีวีไกด์: รายการ Tax Talk Biz Focus สัมภาษณ์ คุณณัฐชาติ จารุจินดา บมจ.ปตท.

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๐:๔๖

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-โฮม มาร์เก็ต ไกด์ เชิญชมรายการ Tax Talk Biz Focus ทางสถานี TNN 2 True Visions 8 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เวลา 22.30 น. 23.30 น. วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.30 น. 11.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 24.30 น. 01.30 น. ช่วง Tax Talk พบกับ คุณมานิต นิธิประทีป

ทีวีไกด์: รายการ Tax Talk Biz Focus สัมภาษณ์พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช.

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๐:๓๗

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-โฮม มาร์เก็ต ไกด์ เชิญชมรายการ Tax Talk Biz Focus ทางสถานี TNN 2 True Visions 8 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เวลา 22.30 น. 23.30 น. วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.30 น. 11.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 24.30 น. 01.30 น. ช่วง Tax Talk พบกับ คุณมานิต นิธิประทีป

ทีวีไกด์: รายการ Tax Talk Biz Focus สัมภาษณ์คุณมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๐:๒๔

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-โฮม มาร์เก็ต ไกด์ เชิญชมรายการ Tax Talk Biz Focus ทางสถานี TNN 2 True Visions 8 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เวลา 22.30 น. 23.30 น. วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.30 น. 11.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 24.30 น. 01.30 น. ช่วง Tax Talk พบกับ คุณมานิต นิธิประทีป

ทีวีไกด์: รายการ Tax Talk Biz Focus ช่วง.Tax Talk พบกับ คุณมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร

๒๑ พ.ย. ๒๐๑๑ ๐๙:๐๔

กรุงเทพฯ-21 พ.ย.-โฮม มาร์เก็ต ไกด์ รายการ Tax Talk Biz Focus ช่วง.Tax Talkโดย.คุณมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์ในรายการ Tax Talk Biz Focus เรื่องมาตรการภาษีช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ประสบอุทกภัย ในรายการ Tax Talk Biz Focus ทางสถานี TNN 2 True Visions 8 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษบันทึกเทปรายการเปิดบ้านสรรพากร

๒๑ ก.ค. ๒๐๑๑ ๑๒:๑๓

กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-กรมสรรพากร นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษบันทึกเทปรายการเปิดบ้านสรรพากร ซึ่งเป็นรายการสนทนาแนววาไรตี้นำเสนอความรู้เรื่อง SMEs เสียภาษีอย่างไร ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554 เวลา 22.30 23.00 น. ทางช่อง Nation Channel โดยมีนางสาววรวีร์ วูวนิช