มานิตย์ มงคลชื่น ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สนพ.อุตรดิตถ์ เร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ด้วยโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งช่างไฟฟ้า

๑๑ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๔๙

กรุงเทพฯ-11 มิ.ย.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ โดย นายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้ใบรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าในการประกอบอาชีพ

สนพ.อุตรดิตถ์ สนองนโบายรัฐบาล เร่งฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย

๒๔ พ.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๓๒

กรุงเทพฯ-24 พ.ค.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ (สนพ.อต.) ดำเนินโครงการเพิ่มศักดิ์ภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ