มั่น พัธโนทัย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: อำลากระทรวงการคลัง

๒๗ ก.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๒๑

กรุงเทพฯ-27 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์ นายมั่น พัธโนทัย

ภาพข่าว: คนของคลัง พลังของชาติ

๑๐ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๑๖

กรุงเทพฯ-10 พ.ค.-กระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์ และนายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังร่วมหารือข้อราชการและรับประทานอาหารกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลังณ บริเวณโถงห้องประชุมวายุภักษ์ เมื่อวันที่9

ภาพข่าว: กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์

๐๖ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๑๒

กรุงเทพฯ-6 พ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายมั่น พัธโนทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์

ภาพข่าว: พิธีลงนามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์ (DRGs) ในสถานพยาบาลเอกชน

๐๓ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๒๑

กรุงเทพฯ-3 พ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ในสถานพยาบาลเอกชน ระหว่างกรมบัญชีกลางและสถานพยาบาลเอกชน โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ภาพข่าว: พิธีลงนามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์ (DRGs) ในสถานพยาบาลเอกชน

๒๙ เม.ย. ๒๐๑๑ ๑๖:๐๖

กรุงเทพฯ-29 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีลงนามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) ในสถานพยาบาลเอกชน ระหว่างกรมบัญชีกลางและสถานพยาบาลเอกชน โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

รมช.คลัง เป็นประธานในพิธีลงนามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)

๒๙ เม.ย. ๒๐๑๑ ๐๘:๒๖

กรุงเทพฯ-29 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รมช.คลัง (นายมั่น พัธโนทัย) เป็นประธานในพิธีลงนามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ในสถานพยาบาลเอกชน ระหว่างกรมบัญชีกลางและสถานพยาบาลเอกชน วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง Menam

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดโครงการสัมมนาการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยใช้มาตรการภาษี

๒๑ เม.ย. ๒๐๑๑ ๑๕:๑๕

กรุงเทพฯ-21 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยใช้มาตรการภาษี (Seminar in Tobacco Control Consumption by Tax Measure) ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่างกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิตจัดสัมมนาการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี

๒๑ เม.ย. ๒๐๑๑ ๑๑:๐๓

กรุงเทพฯ-21 เม.ย.-กรมสรรพสามิต ในวันนี้ ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรี ่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางไปเป็นประธานเปิดการสัมมนาการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสรรพสามิต ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

รมช.คลัง จัดพิธีเปิดการสัมมนาการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี

๒๑ เม.ย. ๒๐๑๑ ๐๘:๓๓

กรุงเทพฯ-21 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รมช.คลัง (นายมั่น พัธโนทัย) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์

ภาพข่าว: สืบสานประเพณี สงกรานต์ 2554

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๑ ๑๓:๒๐

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์ นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง สรงน้ำพระพุทธรูปและได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานราชการ

ภาพข่าว: กรมธนารักษ์ จับมือ ธพส. เซ็นเอ็มโอยู สร้างอาคารสำนักงานรวมหน่วยงานราชการแห่งใหม่

๐๒ เม.ย. ๒๐๑๑ ๑๓:๓๕

กรุงเทพฯ-2 เม.ย.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลง บบส. (เดิม) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานรวมหน่วยงานราชการแห่งใหม่ มูลค่าโครงการประมาณ 2,500 ล้านบาท บนเนื้อที่ 5

คลังมอบสรรพสามิตศึกษาโครงสร้างภาษีสุรา เน้นสร้างความเหมาะสมและเป็นธรรม

๓๐ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๐๖

กรุงเทพฯ-30 มี.ค.-กรมสรรพสามิต นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดเก็บภาษีสุราขาวและสุราผสม ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด อันจะเห็นได้จากผลจากการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2552 ซึ่งมีผลการจัดเก็บภาษีดังนี้ สุราขาว

รมช.คลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลง กท.2956 และ กท.0456

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๑ ๐๘:๑๑

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รมช.คลัง (นายมั่น พัธโนทัย) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลง กท.2956 และ กท.0456 ถ.พหลโยธิน (แปลง บบส.เดิม) เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานสำหรับส่วนราชการ โดยมีอธิบดีกรมธนารักษ์ และ

ภาพข่าว: รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 2

๒๘ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๕๑

กรุงเทพฯ-28 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 2 (MOF Innovation Awards 2010) พร้อมนี้นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายมั่น

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการแห่งใหม่

๒๕ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๕๗

กรุงเทพฯ-25 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการแห่งใหม่ โดยการก่อสร้างอาคารแห่งนี้จะเป็นอาคารนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบในการก่อสร้างอาคารส ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในจังหวัดอื่นๆต่อไป

ภาพข่าว: รมช.คลังมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายการขอคืนที่ดินราชพัสดุ 1 ล้านไร่

๒๕ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๕๕

กรุงเทพฯ-25 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายการขอคืนที่ดินราชพัสดุ 1 ล้านไร่ เพื่อนำมาให้ประชาชนเช่าอยู่อาศัยและทำกิน โดยมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้

รมช.คลังมอบที่ดินทำกิน-อยู่อาศัยกว่า 7พันไร่

๒๔ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๒๒

กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-กรมธนารักษ์ รมช.มั่น มอบที่ดินทำกิน-อยู่อาศัยกว่า 7พันไร่ พร้อมเปิดบ้านใหม่ธนารักษ์เมืองปากน้ำ สร้างรายได้เข้ารัฐปีละกว่า 15 ล้านบาท ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับชาวปากน้ำ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

รมว.เกษตรฯ และ รมช.คลัง เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คปภ. กับกรมส่งเสริมการเกษตร และ คปภ.

๒๔ มี.ค. ๒๐๑๑ ๐๗:๕๖

กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รมว.เกษตรฯ และ รมช.คลัง (นายมั่น พัธโนทัย) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คปภ. กับกรมส่งเสริมการเกษตร และ คปภ. กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 205-206 สำนักงาน

รมช.คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ และมอบสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยและประกอบการเกษตร

๒๔ มี.ค. ๒๐๑๑ ๐๗:๕๔

กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รมช.คลัง (นายมั่น พัธโนทัย) เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ และมอบสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยและประกอบการเกษตร วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ

ภาพข่าว: รมช.คลังตรวจเยี่ยมโรงงานไพ่

๒๓ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๐๘

กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยมีผู้บริหารของกรมสรรพสามิต และโรงงานไพ่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม

ภาพข่าว: รมช.คลังประชุมคณะกรรมการบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย

๒๓ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๐๑

กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ศาตราจารย์ประก ิต วาทีสาธกกิจ พร้อมด้วยกรรมการจากกรมศุลกากร

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดตัวเรือตรวจการณ์ ราชวัตร 1 และ ราชวัตร 2

๒๑ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๔๖

กรุงเทพฯ-21 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต และคณะสื่อมวลชน ร่วมเปิดตัวเรือตรวจการณ์ ราชวัตร 1 และ ราชวัตร 2 ตามโครงก

ภาพข่าว: รมช.คลังมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๑:๓๘

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการนำที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานให้กับเกษตรกรโดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิเช่าทั้งที่ได้รับไปแล้วและจัดให้เช่าเ

คลังลุยมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเมืองย่าโม คาดปี 56 ครบทั้งประเทศเกือบ 1 ล้านไร่

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๐:๑๕

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เร่งดำเนินการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการนำที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานของกรมธนารักษ์ ซึ่งได้รับคืนที่ดินราชพัสดุจากส่วนราชการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เกือบ

คลังลุยต่อมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเมืองย่าโม คาดปี 56 ครบทั้งประเทศเกือบ 1 ล้านไร่

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๔๘

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-กรมธนารักษ์ ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เร่งดำเนินการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการนำที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานของกรมธนารักษ์ ซึ่งได้รับคืนที่ดินราชพัสดุจากส่วนราชการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เกือบ 1 ล้านไร่

ภาพข่าว: ประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานราชการในสังกัดฯ

๐๙ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๓:๒๒

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายมั่น พัธโนทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่มปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: คลังมอบที่ราชพัสดุ 8 มีนาคม 54

๐๘ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๗:๔๔

กรุงเทพฯ-8 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง คลัง มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ตามโครงการนำที่ดินราชพัสดุ สนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ภาพข่าว: รมช.คลังแถลงข่าว การปรับปรุงโครงสร้างภาษีของประเทศทั้งระบบ

๐๓ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๑:๕๔

กรุงเทพฯ-3 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวภายหลังการประชุมปรับปรุงโครงสร้างภาษีของประเทศทั้งระบบ โดยระบุว่าได้รับมอบหมายจาก รมว.คลังให้เป็นประธานการปรับปรุงโครงสร้างภาษีของประเทศทั้งระบบ โดยมีนายมั่น พัธโนทัย

ภาพข่าว: ก้าวสู่ปีที่ 8

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๒๖

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-Insight Info ดร. มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติร่วมงานฉลองครบรอบก้าวสู่ปีที่ 8 ของนสพ.รายวันทันหุ้น โดยมี สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ฯ และบุญมี อ่อนน้อม บรรณาธิการบริหาร

ภาพข่าว: รมช.คลังแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ทันหุ้น

๒๕ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๑:๑๙

กรุงเทพฯ-25 ก.พ.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 8 ณโรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์