มหาวิทยาลัยอาเค่น ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

TGGS จัดประชุม TGGS Advisory Board Meeting ประจำปี 2562

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๒

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ H.E. Mr. Georg Schmidt (เกออร์ก ชมิดท์) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประจำประเทศไทย เป็นประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยประธานร่วม 2 ฝ่าย คือ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และProf. Dr. Edmund

TGGS มจพ. รับสมัครนักศึกษา ปี 56 ระดับป.โท-เอก 4 สาขาอินเตอร์

๑๑ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๐๙:๓๘

กรุงเทพฯ-11 ธ.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอาเค่น( RWTH-Aachen University ) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย เยอรมัน (The Sirindhorn Internationtional Thai- Germen