มงคล จงสุพรรณพงศ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ถังขยะฆ่าเชื้อโรคฯ ผลงานวิจัยของ STC คว้ารางวัลเหรียญเงินจากเวที INST 2017

๐๘ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๐๗

กรุงเทพฯ-8 พ.ย.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) (ที่ 4 จากขวา) ขึ้นรับรางวัลเหรียญเงินจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานงาน การนำผลงานวิจัย

STC วิจัยนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมผลิต เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาฯ

๐๒ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๓:๔๙

กรุงเทพฯ-2 พ.ย.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย จากบริษัท เอส.โอ.แท้งค์ เทอมินัล จำกัด สร้าง เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง (HPO-01) ขนาด ยาว 3 เมตร กว้าง 1.8 เมตร สูง 1.8 เมตร น้ำหนักโดยรวมประมาณ 1ตัน เพื่อใช้ในการบำบัดนำเสียจากถังเคมี

STC เจ้าแรกของโลก วิจัยถังขยะฆ่าเชื้อโรคฯ

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๓๓

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จากปัญหาการติดเชื้อโรคผ่านขยะมูลฝอยตามโรงพยาบาลต่างๆ ทำให้เกิดงานวิจัยถังขยะฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง หวังช่วยลดปัญหาการติดเชื้อโรคจากขยะมูลฝอย คาดอนาคตจะผลิตสินค้าออกเชิงพาณิชย์เพื่อช่วยลดปัญหาการติดเชื้อโรค ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์

STC สานต่อภารกิจช่วยโลก ด้วยเครื่องบำบัดน้ำเสียโอโซนฯ

๐๘ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๐๑

กรุงเทพฯ-8 พ.ค.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิกฤตน้ำเสียเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือ STC หวังช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับสังคม ด้วยการให้ทุนสนับสนุนอาจารย์ทำการวิจัยเพื่อช่วยลดปัญหาน้ำเสีย และทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์