ภาสินี ปรีชาธนาพล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบทุน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

๒๙ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๕๔

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สำหรับเป็นทุนการศึกษาประจำปี 2564

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

๑๕ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๑๗

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ พร้อมทีมฝ่ายขายจิตอาสาในพื้นที่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุโขทัย

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาค สมทบกองทุน หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย

๑๕ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๒

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบกองทุน หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย ศิริราชมูลนิธิ

ภาพข่าว: ไทยประกันชีวิตมอบเงินบริจาคมูลนิธิฯ

๑๘ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๓๒

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-ไทยประกันชีวิต นายพิชัย ยอวิทยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการตัวแทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากกิจกรรม ไทยประกันชีวิต Presents ONE RUN 2019 แก่นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

ภาพข่าว: มูลนิธิหนึ่งคนให้ฯ มอบเครื่องวัดความดันสายตา

๐๔ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-4 ธ.ค.-ไทยประกันชีวิต นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับมอบเครื่องวัดความดันลูกตาและความหนากระจกตา แก่แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสายตา

ภาพข่าว: ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๓๐

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-ไทยประกันชีวิต เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา แก่นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: สนับสนุนปลูกถ่ายไต

๑๖ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๒๑

กรุงเทพฯ-16 ต.ค.-ไทยประกันชีวิต พลตรีนิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ ประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท จากพลเอกวินัย ภัททิยกุล รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

ภาพข่าว: มองโลกใส แม้วัยสูง ครั้งที่ 5 ไทยประกันชีวิต

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๗

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-ไทยประกันชีวิต นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบแว่นตากันแสงแดด จำนวน 600 อัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมมูลค่า 100,000 บาท จากโครงการ มองโลกใส แม้วัยสูง กับไทยประกันชีวิต จิตอาสา ครั้งที่ 5 แก่พญ.โศรยา ธรรมรักษ์

ภาพข่าว: ลงนามถวายพระพร ไทยประกันชีวิต

๒๙ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๕

กรุงเทพฯ-29 เม.ย.-ไทยประกันชีวิต นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ

ภาพข่าว: มอบแว่นสายตา ไทยประกันชีวิต

๒๑ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-21 มี.ค.-ไทยประกันชีวิต นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบแว่นสายตา จาก โครงการเด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฏร์อนุกูล) จำนวน 127 คน โดยมี นางสาวอัญพัชญ์ จิรสุริยันวัชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ

ภาพข่าว: ลงนามถวายพระพร พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

๑๘ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๕๒

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-ไทยประกันชีวิต นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ

ภาพข่าว: ลงนามถวายพระพร ไทยประกันชีวิต

๑๓ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๕๖

กรุงเทพฯ-13 มี.ค.-ไทยประกันชีวิต นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ

ภาพข่าว: ปันไออุ่น

๑๕ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๓๓

กรุงเทพฯ-15 ม.ค.-ไทยประกันชีวิต พลตรีจาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ รับมอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ ปันไออุ่น ต้านภัยหนาว จำนวน 500 ผืน จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ

๐๒ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๒๒

กรุงเทพฯ-2 ม.ค.-ไทยประกันชีวิต นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562 จัดโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาภัยหนาวให้กับผู้ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ภาพข่าว: หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562 ไทยประกันชีวิต

๒๔ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๔๓

กรุงเทพฯ-24 ธ.ค.-ไทยประกันชีวิต พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผ้าห่มกันหนาว ปันไออุ่น ต้านภัยหนาว จำนวน 2,000 ผืน จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโครงการ

ภาพข่าว: รับเครื่องแบบพระราชทาน ไทยประกันชีวิต

๓๑ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๕๖

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-ไทยประกันชีวิต นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เข้ารับเครื่องแบบกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ภาพข่าว: โบว์ลิ่งการกุศล ไทยประกันชีวิต

๒๔ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๔๗

กรุงเทพฯ-24 ส.ค.-ไทยประกันชีวิต ผศ.ภญ.ดาชญา ทัดพินิจ เหรัญญิก มูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

ภาพข่าว: สนับสนุนศิลปาชีพ บางไทรฯ

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๙

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-ไทยประกันชีวิต ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มอบของที่ระลึกให้แก่ นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนการจัด นิทรรศการ ความหลากหลายทางจิตรกรรม ศิลปาชีพ

ภาพข่าว: ถวายเงินบริจาค

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๔๕

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-ไทยประกันชีวิต นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ถวายเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท แก่พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงโพธิมณฑลพุทธานุสรณ์

ภาพข่าว: รางวัลเกียรติยศ ตาชั่งทอง

๐๕ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๓๓

กรุงเทพฯ-5 มี.ค.-ไทยประกันชีวิต ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล พร้อมด้วย นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ ตาชั่งทอง (บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี) ประจำปี 2560 (ครั้งที่

ภาพข่าว: เยี่ยมชมบริษัทฯ

๒๑ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๑:๔๙

กรุงเทพฯ-21 ก.พ.-ไทยประกันชีวิต นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้เอาประกันภัย จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายขายกับผู้เอาประกัน ณ

ภาพข่าว: ดีกันนะปีที่ 7

๐๗ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๑:๔๒

กรุงเทพฯ-7 ก.พ.-ไทยประกันชีวิต นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุน มอบรางวัลองค์กรมหาชน (Firm Awards) ให้กับทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดคลิปสร้างสรรค์ โครงการดีกันนะ ปีที่ 7

ภาพข่าว: ปันไออุ่น

๐๘ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๕๔

กรุงเทพฯ-8 ม.ค.-ไทยประกันชีวิต นายสุริยา เสนานุช ปลัดอาวุโส อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 900 ผืน ในโครงการ ปันไออุ่น ต้านภัยหนาว ปีที่ 12 จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561 ไทยประกันชีวิต

๐๕ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๐๔

กรุงเทพฯ-5 ม.ค.-ไทยประกันชีวิต นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 2,500 ผืน ในโครงการ ปันไออุ่น ต้านภัยหนาว ผ่านโครงการ หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561 จัดโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ภาพข่าว: เด็กไทยสายตาดี

๒๕ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๐

กรุงเทพฯ-25 ธ.ค.-ไทยประกันชีวิต นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ร่วมเปิดโครงการ เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข โดยสนับสนุนงบประมาณ 500,000 บาท ในการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับเด็กนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสายตาที่ผิดปกติ ณ

ภาพข่าว: สานต่องานพ่อสร้าง ไทยประกันชีวิต

๒๑ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๒๑

กรุงเทพฯ-21 ธ.ค.-ไทยประกันชีวิต พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงเปิดงาน ฟิวเจอร์พาร์ค สานต่องานพ่อสร้าง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตโดยมีนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย

ไทยประกันชีวิต นำจิตอาสาปลูกดอกดาวเรือง ในสวนหยาดเหงื่อพระราชา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่

๑๒ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๐๕

กรุงเทพฯ-12 ต.ค.-ไทยประกันชีวิต เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ในโครงการ

ภาพข่าว: ดอกไม้จันทน์แทนใจ ไทยประกันชีวิต

๐๒ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๔

กรุงเทพฯ-2 ต.ค.-ไทยประกันชีวิต นางสาวใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้อำนวยการเขตดินแดง รับมอบดอกไม้จันทน์ในกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์แทนใจ จำนวน 5,500 ดอก จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)