ภาคเอกชน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

๒๘ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๑๕:๑๘

เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้า และการบริโภคภาคเอกชน สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงปลายปี นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล