พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

เรียนเชิญเข้าร่วมงาน Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

๑๐ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๔๕

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดงาน พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต โดยมีนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดร. พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์