พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: วิศวฯ มก. จัดงาน บนเส้นทางวิศวกรรมครั้งที่ 11 ร่วมโชว์นวัตกรรมเพื่อการเกษตร ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 26-28

๒๒ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๔๐

กรุงเทพฯ-22 ม.ค.-บีโอดับเบิลยู (จากซ้าย ผศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ,ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ , ผศ.ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสารองค์กร , รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,

ภาพข่าว: วิศวฯ มก. จับมือ กัลฟ์ ร่วมวิจัยและวิชาการ

๐๘ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๕๙

กรุงเทพฯ-8 พ.ค.-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเทคนิควิศวกรรม งานวิจัย และด้านวิชาการ ร่วมกับนายบุญชัย ถิราติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีวีลอปเมนท์ จำกัด

ภาพข่าว: วิศวฯ มก. จับมือยูเนี่ยน ไทน์นิ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์จี เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกอบเรือเหาะ (Airship)

๐๘ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๒๗

กรุงเทพฯ-8 พ.ค.-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในโครงการประกอบเรือเหาะ (Airship) รุ่น S-1000 ร่วมกับนายสมชัย ใจตรง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ไทน์นิ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์จี

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ส่งเสริมการขยายกำลังการผลิต SMEs ไทย

๑๔ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๐:๕๒

กรุงเทพฯ-14 ก.พ.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายรักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายพีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารสถาบันการเงิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ภาพข่าว: EXIM BANK ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมการขยายกำลังการผลิต SMEs ไทย

๑๐ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๗:๔๒

กรุงเทพฯ-10 ก.พ.-EXIM BANK ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการเงิน ลงนามกับ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล (ขวา) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ภาพ่าว: แถลงข่าวจัดงานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 10 Engineering New Gen 2015

๐๙ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๓:๔๐

กรุงเทพฯ-9 พ.ย.-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

๑๖ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๑๙

กรุงเทพฯ-16 ต.ค.-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน โดยในพิธีลงนามฯ

ภาพข่าว: ร่วมมือ

๑๙ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๔๓

กรุงเทพฯ-19 ส.ค.-ไทยคม บมจ.ไทยคม นำโดย นายธีระยุทธ บุญโชติ รองกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ที่ 2 จากขวา) และ รศ.ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ

ภาพข่าว: เยี่ยมชมร้านเซเว่นฯ ประพยัดพลังงานแห่งแรก

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๕ ๐๘:๓๔

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-ซีพี ออลล์ นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล (ที่สามจากซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายวิรัช ปานปิ่นศิลป์ (ที่ห้าจากซ้าย)