พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง

๑๕ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๒๖

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำโดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. เข้ารับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนดีเด่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 ทุนหมุนเวียนก้าวไกล

สวรส. สช. สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๐๖

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 ต.ค.59 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) นำโดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

สวรส. เชื่อมโยงเครือข่ายวิจัย สร้างกลไกขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพ

๐๙ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๓

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 2 โดยมี ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สวรส. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. ร่วมเปิดการประชุมฯ

หนุนประชาคมวิจัย พัฒนาโจทย์ ท้าทายไทย

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๔๘

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการท้าทายไทย (Grand Challenges Thailand) พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภาพข่าว: สรพ.และสปสช.จัดประชุมประเมินผลและแลกเปลี่ยน

๒๔ ส.ค. ๒๐๑๐ ๐๙:๕๐

กรุงเทพฯ-24 ส.ค.-สรพ. นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) นายแพทย์ พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานในการประชุมประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลที่มีศักยภาพพร้อมพัฒนาและรับรองคุณภาพ

ภาพข่าว: ลงนามรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งกับ สปสช.

๐๑ มิ.ย. ๒๐๑๐ ๑๔:๑๘

กรุงเทพฯ-1 มิ.ย.-โรงพยาบาลกรุงเทพ นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมพิธีลงนามเข้าร่วมโครงการรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้านรังสีรักษา จำนวน 100 ราย ในปี 2553 ร่วมกับ นายแพทย์พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์