พิสิฐ พฤกษ์สถาพร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ประชาชน 72.45% เห็นด้วยกับการเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน ขณะที่ร้อยละ 76.58 ไม่แปลกใจที่จะมีอดีตนักการเมืองเข้าไปร่วมเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ๆ

๒๓ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๐๗

กรุงเทพฯ-23 ก.ค.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

ประชาชน 85.09 อยากให้ข่าวความรุนแรงในครอบครัวหมดไปจากสังคมไทยในปี 2561 นี้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด

๐๘ ม.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๔๙

กรุงเทพฯ-8 ม.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

ประชาชน 77.21% ยอมรับการขึ้นค่าบริการสาธารณะต่างๆ ส่งผลกระทบให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 72.95 กังวลว่าการขึ้นค่าบริการสาธารณะต่างๆจะทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น ร้อยละ 81.05

๐๕ ต.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๒๒

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

สำรวจสาธารณะเรื่องความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมรับน้อง

๒๙ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๕

กรุงเทพฯ-29 ก.ย.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ประชาชน 83.49% ชี้สาเหตุการทำกิจกรรมรับน้องไม่เหมาะสมเกิดจากความคึกคะนองตามวัย และผู้บริหารสถาบันการศึกษาควรเอาใจใส่อย่างจริงจัง ขณะที่ร้อยละ 66.23 เห็นด้วยที่ให้ยังคงกิจกรรมการรับน้องไว้ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน

ประชาชน 72.93% ระบุในรอบสามปีที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าถูก คสช. จำกัดเสรีภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันเกินไป แต่ร้อยละ 70.88 อยากให้ คสช. รับฟังความคิดเห็นประชาชนมากขึ้น

๒๔ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๓๕

กรุงเทพฯ-24 พ.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประชาชน 68.86% รับรู้ว่าเคยมีแนวคิดลดระดับยาบ้าจากยาเสพติดประเภทร้ายแรงไปเป็นยาเสพติดประเภททั่วไป ร้อยละ 68.35 เชื่อว่าหากมีการลดระดับจะทำให้หาซื้อยาบ้าได้ง่ายขึ้น และ 75.19%

๑๗ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๕๗

กรุงเทพฯ-17 พ.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์

ประชาชน 62.12% ยอมรับเคยแชร์ภาพผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตผ่านโซเชียล ร้อยละ 53.79 ระบุสามารถเป็นอุทาหรณ์ แต่ร้อยละ 75.42 ระบุเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และร้อยละ 74.33

๐๙ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๑

กรุงเทพฯ-9 พ.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วัยรุ่น 68.34% ระบุกลุ่มเน็ตไอดอลมีอิฐธิพลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ขณะที่ร้อยละ 71.81 เชื่อเน็ตไอดอลไม่จำเป็นต้องมีการแสดง/การแต่งตัวที่หวือหวาส่อไปในทางลามก

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๑

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประชาชนร้อยละ 30.57 ทราบความหมายของ Thailand 4.0 ว่าคืออะไร ขณะที่ 62.74% เชื่อว่า Thailand 4.0 จะช่วยเพิ่มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ แต่ร้อยละ 59.36 ไม่เชื่อว่า Thailand 4.0

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๓๑

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์

ประชาชน 73.67% ยอมรับเคยทิ้งขยะลงในสถานที่สาธารณะ ร้อยละ 58.06 ระบุสาเหตุสำคัญที่สุดในการทิ้งขยะในสถานที่สาธารณะคือความขี้เกียจมักง่าย

๑๖ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๙

กรุงเทพฯ-16 มี.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประชาชน 73.67% ยอมรับเคยทิ้งขยะลงในสถานที่สาธารณะ ร้อยละ 58.06 ระบุสาเหตุสำคัญที่สุดในการทิ้งขยะในสถานที่สาธารณะคือความขี้เกียจมักง่าย

๑๓ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๔๕

กรุงเทพฯ-13 มี.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประชาชน 69.34% ระบุอาหารริมทาง (street food) ช่วยให้หาซื้ออาหารรับประทานได้ง่ายขึ้น แต่ร้อยละ 65.07 ยอมรับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้ตนเองซื้ออาหารริมทางน้อยลง ขณะที่ 3

๐๙ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๕:๐๗

กรุงเทพฯ-9 ก.พ.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประชาชนร้อยละ 71.02 ระบุ social media live ทำให้รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างๆได้รวดเร็วขึ้น มากกว่าครึ่งหนึ่งยอมรับว่า social media live ทำให้ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์น้อยลง แต่ 69.15%

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๐๙

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร

นักเรียน 63.12% ระบุตนเองค้นคว้าหาความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่าอ่านจากหนังสือ ขณะที่ร้อยละ 64.34

๑๖ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๔๔

กรุงเทพฯ-16 ม.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์

ประชาชน 72.66% รู้สึกกลัวอุบัตเหตุเวลาใช้บริการรถตู้โดยสาร ร้อยละ 71.25 ระบุรถตู้โดยสารส่วนใหญ่ขับขี่หวาดเสียวน่ากลัว ขณะที่ร้อยละ 71.87

๑๑ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๐๓

กรุงเทพฯ-11 ม.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประชาชนระบุสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่คือสภาพร่างกายไม่พร้อมในการขับขี่ยานพาหนะและความประมาทของผู้ขับขี่ ขณะร้อยละ 63.6%

๓๐ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๑๑

กรุงเทพฯ-30 ธ.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการพาสุนัขและแมวไปในร้านอาหาร

๒๒ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๒

กรุงเทพฯ-22 ธ.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประชาชน 65.81% ยอมรับว่ารู้สึกรำคาญหากพบเห็นผู้พาสุนัขหรือแมวเข้ามาในร้านอาหาร ร้อยละ 74.29 เห็นควรเอาผิดกับเจ้าของที่ใช้ภาชนะของร้านป้อนอาหารให้กับสุนัขหรือแมว ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส

โพลล์ระบุประชาชนประทับใจภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโบกพระหัตถ์/แย้มพระสรวลทักทายประชาชนมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 86.98

๐๙ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๑๙

กรุงเทพฯ-9 ธ.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประชาชน 63.11 เชื่อว่าการแชร์คลิปพฤติกรรมไม่เหมาะสมผ่านโซเชียลจะทำให้ผู้กระทำหลาบจำไม่กล้าทำอีก ร้อยละ 67.09 ทำให้ผู้คนระมัดระวังตัวในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ แต่ร้อยละ 66.24

๒๑ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๑๓

กรุงเทพฯ-21 พ.ย.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประชาชนร้อยละ 47.57 ระบุเคยทำบุญบริจาคเงินผ่านทางออนไลน์ 60.19% คิดว่าระบบทำบุญออนไลน์ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนหันมาทำบุญมากขึ้น แต่ร้อยละ 69.14

๐๗ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๓:๑๙

กรุงเทพฯ-7 พ.ย.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ผู้ปกครอง 70.34% เชื่อว่าครูที่ลงโทษเด็กนักเรียนด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมรุนแรงเกินกว่าเหตุนั้นเกิดจากความตั้งใจมากกว่าอารมณ์ชั่ววูบ ร้อยละ 53.4

๑๒ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๔๖

กรุงเทพฯ-12 ต.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โพลล์ระบุ 48.39% ไม่เห็นด้วยให้ขยายอายุเกษียณไปเป็น 65 ปี ขณะที่ 55.53% เชื่อว่าต้องเสียงบประมาณมากขึ้น แต่ร้อยละ 58.49

๐๓ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๒๕

กรุงเทพฯ-3 ต.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประชาชน 54.02 ระบุทางเท้าในกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่มีความปลอดภัย

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๕

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ประชาชน 54.02 ระบุทางเท้าในกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่มีความปลอดภัย ขณะที่ปัญหาสำคัญที่พบบนทางเท้ามากที่สุดคือ มีต้นไม้/เสาไฟกีดขวาง มีหาบเร่แผงลอยกีดขวาง และมีรถจักรยานยนต์ขี่บนทางเท้า ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์

ประชาชน 48.92% เคยรับโทรศัพท์จากแก๊ง call center มากกว่า 2 ครั้ง ร้อยละ 50.77 ยอมรับว่ารู้สึกตกใจเมื่อได้รับโทรศัพท์จากแก๊ง call center ครั้งแรก ขณะที่สาเหตุสำคัญ 3 อันดับที่ทำให้ถูกหลอกลวงคือ

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๐๓

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์

ประชาชน 76.19% เห็นด้วยกับการใช้มาตรา 44 แก้ปัญหานักเรียนตีกัน ร้อยละ 75.51 เห็นด้วยให้กักบริเวณในค่ายทหาร ขณะที่ร้อยละ66.61

๐๑ ก.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๔๖

กรุงเทพฯ-1 ก.ย.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วัยรุ่น 66.75% ยอมรับเคยเล่นโปเกมอนโกในเวลาเรียน/ทำงาน

๒๕ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๐

กรุงเทพฯ-25 ส.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วัยรุ่น 66.75% ยอมรับเคยเล่นโปเกมอนโกในเวลาเรียน/ทำงาน ร้อยละ 68.03 เชื่อว่าการเล่นเกมโปเกมอนโกมีส่วนเพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มากขึ้น 70.09% เห็นด้วยที่มีการสั่งห้ามเล่นในสถานที่ราชการ/โรงพยาบาล ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน

ประชาชน 70.28% เชื่อว่ากีฬาโอลิมปิกทำให้คนไทยมีความสุขเพิ่มขึ้นได้ ขณะที่เชื่อว่า ยกน้ำหนัก แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น คือ 3

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๕๙

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์

โพลล์ระบุ ปชช. ร้อยละ 59.81 ตั้งใจจะออกไปลงประชามติ ร้อยละ 52.56 เชื่อว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติได้

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๔๘

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์

ประชาชนร้อยละ 63.59 ระบุต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติให้มากขึ้น

๑๕ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๙

กรุงเทพฯ-15 ก.ค.-สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ประชาชนร้อยละ 63.59 ระบุต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติให้มากขึ้น 56.05% ตั้งใจจะออกไปลงประชามติ 73.16% เชื่อจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังเลือกตั้งหากผ่านประชามติ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส

ผลการสำรวจสาธารณะเรื่องพฤติกรรมการดื่มน้ำอัดลมของประชาชนและความคิดเห็นต่อการขึ้นราคา

๑๒ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๓๔

กรุงเทพฯ-12 ก.ค.-สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ โพลล์ระบุประชาชน 28.03% ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำทุกวัน ร้อยละ 69.06 ทราบถึงอันตรายกับสุขภาพหากดื่มน้ำอัดลมมากเกินไป แต่ร้อยละ 62.91 ยอมรับการขึ้นราคาไม่ส่งผลต่อการลดการซื้อ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช