พนิตพิชา ชินวัตร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สสว. ร่วมสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ ไทย-จีน จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยก่อนบุกตลาดจีน

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๖:๒๗

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-The Red Communication นางสาว พนิตพิชา ชินวัตร ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนด้านการเงิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย นางสาววิมล จารุสถิติ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ และ นาย เฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับ