พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: มอบประกาศสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง

๒๘ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๕๖

กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและบูรณาการทำงานร่วมกัน

ภาพข่าว: CPF ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๑๘

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-เจริญโภคภัณฑ์อาหาร นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (ที่ 7 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ที่ 6 จากขวา) ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ที่ 3 จากขวา)

ภาพข่าว: CPF ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

๒๖ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๓

กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-ซีพีเอฟ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (ที่ 7 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ที่ 6 จากขวา) ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ (ที่ 5 จากขวา) ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

ปรับทิศการศึกษาเด็กไทยรับ AEC เรียนเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องสื่อสารได้

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๕:๒๐

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-โฟร์ฮันเดรท โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ โรงเรียนสองภาษา จัดเสวนา ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนยีชีวภาพมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การปรับทิศทางการศึกษาเด็กไทยรับ AEC เรียนเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องสื่อสารได้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จัดงานแถลงข่าวเผยแพร่ผลงานวิจัยนักวิทยาศาสตร์ไทย

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๒ ๐๙:๑๒

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว เผยแพร่ผลงานวิจัยนักวิทยาศาสตร์ไทย สร้างชื่อระดับโลกค้นพบสารต้านมะเร็งจากมังคุด โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

มช.เปิดกีฬาน้องใหม่ 55 ดึงดารามาร่วมชวนนักศึกษาออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพห่างไกลจากอบายมุขและสารเสพติด

๒๘ มิ.ย. ๒๐๑๒ ๑๐:๔๒

กรุงเทพฯ-28 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 255 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีเปิดกีฬาน้องใหม่ ปี 2555 โดยมีท่านศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานเเละท่านนพ.อำนาจ

ภาพข่าว: CPF ร่วมสนับสนุน หอนิทรรศการ กษัตริย์เกษตร งานวันเกษตรแห่งชาติ 2555

๑๘ พ.ค. ๒๐๑๒ ๑๕:๕๓

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-ซีพีเอฟ นายสุรพล จำปาวงค์(ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท ในการก่อสร้างอาคาร หอนิทรรศการ กษัตริย์เกษตร ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดยมี ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ที่ 3 จากขวา)

พิธีเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๙ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๒:๒๒

กรุงเทพฯ-29 พ.ย.-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

ภาพข่าว: CPF จัด Dinner Talk With CEO แลกเปลี่ยนความรู้นักศึกษาป.โท เอก

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๑ ๐๙:๔๗

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-ซีพีเอฟ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (แถวหลังที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพข่าว: CPF จัดโครงการ CPF Future Career ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓๑ ส.ค. ๒๐๑๑ ๐๙:๒๗

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-ซีพีเอฟ นายปริโสทัต ปุณณภุม (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าแนะแนวการทำงานในอนาคตให้แก่นักศึกษาพร้อมรับสมัครงาน ภายใต้โครงการ CPF Future Career โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.

ภาพข่าว: ม.เชียงใหม่-ซีพีเอฟ ลงนามความ

๒๘ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๑๐:๒๖

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-ซีพีเอฟ ซีพีเอฟ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรและปศุสัตว์ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ

ภาพข่าว: รับน้องใหม่

๒๑ ก.ย. ๒๐๑๐ ๑๕:๓๐

กรุงเทพฯ-21 ก.ย.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนอธิการบดี 8 สถาบันการศึกษา จ.เชียงใหม่ มอบกระเช้าแสดงความยินดี แก่ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี ม.แม่โจ้ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ พร้อมต้อนรับเข้าสู่งานพบปะ อธิการบดี 8 สถาบันการศึกษา

ภาพข่าว: 15 ปี เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

๑๓ ก.ค. ๒๐๐๙ ๑๖:๒๗

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-สนพ. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จัดงานสัมมนา 15 ปี เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ สู้วิกฤติพลังงาน ต้านภาวะโลกร้อน โดยมีนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (คนกลาง)เป็นประธานเปิดงาน และมีนายวีระพล จิรประดิษฐกุล

ภาพข่าว: Le Paradis des FLEURS (Paradise of Flower) ครั้งที่ 7

๑๐ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๑:๓๐

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-เซ็นทรัลพัฒนา ศาสตร์จารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ที่4 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Le Paradis des FLEURS (Paradise of Flower) ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นเวทีให้แก่นักศึกษาในการโชว์ผลงานประติมากรรมดอกไม้ขนาดใหญ่

ภาพข่าว: มช. เตรียมจัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๑๓ มี.ค. ๒๐๐๘ ๑๖:๑๖

กรุงเทพฯ-13 มี.ค.-มายแบรนด์ เอเจนซี่ เมื่อเร็วๆนี้ ศ. ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทางมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า มช.

ภาพข่าว: เอ็นฟอร์ซ สนับสนุนการศึกษาเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 18

๑๗ ม.ค. ๒๐๐๘ ๑๓:๕๙

กรุงเทพฯ-17 ม.ค.-พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง เมื่อเร็วๆ นี้ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ให้นายนักรบ เนียมนามธรรม (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ เอพี จำกัด

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

๑๗ ก.พ. ๒๐๐๖ ๐๙:๐๙

กรุงเทพฯ-17 ก.พ.-วว. ดร.ประวิช รัตนเพียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี

ภาพข่าว: ทีทีแอนด์ที โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีการสื่อสาร ในงานคอมพ์ แอนด์ ดิจิตอล เชียงใหม่ 2005

๑๕ มิ.ย. ๒๐๐๕ ๐๘:๒๕

กรุงเทพฯ-15 มิ.ย.-เอ็มดีเค คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ที่สองจากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ทีทีแอนด์ที และทดลองประสิทธิภาพของบริการ แม็กเน็ต อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบรายเดือน จากทีทีแอนด์ที ในงานคอมพ์ แอนด์ ดิจิตอล เชียงใหม่ 2005 โดยประกิต

ธสน. จับมือ มช. วางรากฐานธุรกิจส่งออกในภาคเหนือ

๒๒ พ.ย. ๒๐๐๕ ๑๑:๑๗

กรุงเทพฯ-22 พ.ย.-ธสน. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) สร้างคนรุ่นใหม่บริหารและประกอบธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย