พงษ์ชัย อมตานนท์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ผู้ถือหุ้น FSMART ไฟเขียวจ่ายปันผลปี 2563 อีกหุ้นละ 0.30 บาท รวมทั้งปีจ่ายหุ้นละ 0.60 บาท

๒๑ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๒๘

นายพิชิต นิ่มกุล (แถวหลังที่ 2 จากซ้าย ) ประธานกรรมการ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย ) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: FSMARTลงนามสัญญาร่วมกับธนาคารกสิกรไทย

๑๕ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๒๓

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-ธามดี พลัส นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ BeWallet และตู้บุญเติม พร้อมกับนายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย

ภาพข่าว: กสิกรไทย สนับสนุน FSMART ยกระดับ BeWallet และตู้บุญเติม ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

๑๕ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๒๐

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-ธนาคารกสิกรไทย นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ BeWallet และตู้บุญเติม

ภาพข่าว: FSMARTประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลคงเหลืออัตราหุ้นละ 0.32 บาท

๒๖ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๓๗

กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-ธามดี พลัส นายพิชิต นิ่มกุล (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท ร่วมด้วยนายพงษ์ชัย อมตานนท์(ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี (ขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ FSMART

ภาพข่าว: ปิ๊บซื้อเครื่องดื่มที่ตู้บุญเติมเวนดิ้งด้วย คิวอาร์ โค้ด ผ่าน K PLUS ได้แล้ว

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๑๑

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-ธนาคารกสิกรไทย นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดให้บริการซื้อเครื่องดื่มด้วยคิวอาร์ โค้ด ที่ตู้บุญเติมเวนดิ้งทั่วประเทศ

ภาพข่าว: FSMARTอนุมัติปันผลคงเหลือหุ้นละ 0.30 บาท

๒๖ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๓๘

กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-ธามดี พลัส นายพิชิต นิ่มกุล ประธานกรรมการบริษัท (ลำดับการนั่งที่ 3 จากซ้าย) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (ลำดับการนั่งที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART ผู้นำช่องทางการชำระเงินที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทยผ่าน

ภาพข่าว: FSMARTเลี้ยงขอบคุณตัวแทน

๒๔ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๒๙

กรุงเทพฯ-24 ม.ค.-ธามดี พลัส นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และนายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ FSMART ผู้นำช่องทางการชำระเงินที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทยผ่าน ตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติม

ภาพข่าว: FSMARTลงนามบันทึกข้อตกลง E-PAYMENT

๑๐ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๓

กรุงเทพฯ-10 พ.ย.-ธามดี พลัส นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นายสมชัย สูงสว่าง (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) FSMART ผู้นำช่องทางการชำระเงินที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทยผ่าน ตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติม

ภาพข่าว: FSMART อนุมัติปันผลคงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๓๗

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-ธามดี พลัส นายพิชิต นิ่มกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร นายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) FSMART ผู้นำช่องทางการชำระเงินที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทยผ่าน ตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติม

ภาพข่าว: ร่วมบริจาคเงินสมทบศิริราชมูลนิธิ

๒๗ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๒

กรุงเทพฯ-27 ต.ค.-ธามดี พลัส นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) FSMART เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จากผู้ที่ใช้บริการตู้เติมเงินบุญเติมทั่วประเทศ แก่ศิริราชมูลนิธิจำนวน 300,000 บาท

ภาพข่าว: กสิกรไทย ผนึกฟอร์ท สมาร์ท เพิ่มศักยภาพบริการเติมเงินออนไลน์

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๕๔

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-ธนาคารกสิกรไทย นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเติมเงินออนไลน์

ภาพข่าว: FSMART-KBANKร่วมลงนามสนับสนุนการเงินให้ตัวแทน

๑๘ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๑

กรุงเทพฯ-18 ส.ค.-ธามดี พลัส นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (FSMART) ลงนามร่วมกับนายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในโครงการปล่อยวงเงินสินเชื่อให้กับตัวแทนบริการของ

ภาพข่าว: FSMART ประชุมผู้ถือหุ้น

๑๙ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๔๘

กรุงเทพฯ-19 เม.ย.-ธามดี พลัส นายพิชิต นิ่มกุล ประธานกรรมการบริษัท (แถวล่างที่ 3 จากซ้าย) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (แถวบนที่ 2 จากซ้าย) นายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ (แถวบนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (FSMART)

Gossip News: FSMARTเตรียมพบนักลงทุน

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๒๙

กรุงเทพฯ-26 พ.ย.-ธามดี พลัส แรงหยุดไม่อยู่จริงๆสำหรับ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส หรือ FSMART เจ้าของตู้เติมเงินบุญเติม ผู้นำช่องทางการชำระเงินที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทย ที่เดินหน้าตั้งตู้เติมเงิน 60,000ตู้เกินเป้าหมายทั้งปีไปเรียบร้อยแล้ว แถมยังทยอยส่งสินค้าใหม่ตู้จำหน่ายน้ำดื่มสะอาด

Gossip News: บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น(FORTH) และ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส(FSMART) เข้าร่วมงานวิศวะ 58

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๙:๑๑

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-ธามดี พลัส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานทั้งที พงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น(FORTH) ที่เป็นศิษย์เก่าเลยขนทัพทั้งนวัตกรรมและสินค้าของ FORTH และตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมของ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส(FSMART)

Gossip News: งานเพียบ!!

๑๒ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-12 มิ.ย.-ธามดี พลัส บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส หลังประกาศปรับเป้าหมายยอดเติมเงินเป็น 15,000 ล้านบาท พงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารก็สั่งเดินหน้าเต็มที่!! ทั้งขยายตู้เติมเงินให้ได้ 60,000 ตู้ในสิ้นปี ล่าสุด สมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ เผย FSMART

Gossip News: ประชุมผู้ถือหุ้น

๓๐ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๐๐

กรุงเทพฯ-30 มี.ค.-ธามดี พลัส ถ้าช่วงนี้ใครพบเห็นผู้บริหาร บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส หรือ FSMART ทั้งคุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ เจ้าของตู้เติมเงิน และชำระเงินแบรนด์บุญเติมฝากกระซิบให้พักผ่อนบ้าง

ภาพข่าว: FSMART ความภูมิใจของจังหวัด

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๒๓

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-ธามดี พลัส นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART และนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการนำหุ้น FSMART

ภาพข่าว: เลี้ยงตัวแทนบุญเติม

๐๒ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๖:๒๓

กรุงเทพฯ-2 ก.พ.-ธามดี พลัส นายดำรงค์ แก้วประสิทธ์ ที่ปรึกษาบริษัท (ที่ 2 จากซ้าย) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) และนายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ(ที่ 2 จากขวา) บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส(FSMART) ผู้ให้บริการเติมเงินมือถือ และเติมเงินออนไลน์ผ่านตู้เติมเงิน บุญเติม

Gossip News: ฉลองความสำเร็จ

๒๐ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๔๖

กรุงเทพฯ-20 ม.ค.-ธามดี พลัส ปี 2557 ที่ผ่านมาถือว่าจำนวน ตู้เติมออนไลน์บุญเติม เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ทะลุ 40,000 ตู้ ไม่นับรวมสินค้าใหม่อย่าง บุญเติมเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ทยอยส่งลงตลาดอย่างต่อเนื่อง แววว่า บอสใหญ่ พงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส(FSMART)

หุ้นไอพีโอ FSMART ขายเกลี้ยง มั่นใจเทรด 14 ต.ค.กระแสตอบรับดี

๐๙ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๕:๔๒

กรุงเทพฯ-9 ต.ค.-ธามดี พลัส FSMART ปลื้มหุ้นไอพีโอ 200 ล้านหุ้นผลตอบรับดีขายเกลี้ยง ผู้ถือหุ้น FORTH และประชาชนจองซื้อหมด สมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส แกนนำในการจัดจำหน่ายคาดนักลงทุนมองโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และราคาจอง 2.50 บาท/หุ้น มีส่วนลดให้นักลงทุน 49% ด้าน พงษ์ชัย

ภาพข่าว: พร้อมโรดโชว์

๒๒ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๑๔

กรุงเทพฯ-22 ก.ค.-ธามดี พลัส นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) นายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส หรือ FSMART (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (ซ้าย)

ภาพข่าว: กลต. เยี่ยมฟอร์ท สมาร์ทฯ

๐๗ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๔๖

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-ธามดี พลัส นายพิชิต นิ่มกุล ประธานกรรมการ นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์ กรรมการ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และนายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร บริษัท แอสเซทโปร

Gossip News: เร่งโปรโมชั่นใหม่

๑๔ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๕๙

กรุงเทพฯ-14 พ.ค.-ธามดี พลัส แว่วมาว่าเร็วๆนี้ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส หรือ FSMART ผู้ให้บริการตู้เติมเงิน บุญเติม เตรียมโรดโชว์พบตัวแทน และลูกค้า เพื่อจัดกิจกรรมให้ร่วมสนุกๆ พร้อมเร่งออกโปรโมชั่นใหม่ตอบแทนลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ หลังจากปีก่อนได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากโครงการ

ภาพข่าว: ประชุมผู้ถือหุ้น

๒๒ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๕:๐๙

กรุงเทพฯ-22 เม.ย.-ธามดี พลัส นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH (กลางซ้าย) เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ร่วมด้วยนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (กลางขวา) โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

ภาพข่าว: แจกเงินล้านชาวปทุมธานี

๑๑ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๐:๕๘

กรุงเทพฯ-11 ก.พ.-ธามดี พลัส นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (ที่2จากซ้าย) นายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) และทีมผู้บริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือ FSMART ร่วมมอบรางวัลในโครงการ ตู้บุญเติมแจกแสนลุ้นล้านแก่ผู้โชคดี ได้แก่ นายภาราดร คำฉัตร

FORTH เซ็น MOU กับทีโอทีพัฒนาอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ รับงาน กฟภ.มูลค่า919ล้านบาท เชื่อปีนี้รายได้-กำไรโตกว่าปีก่อน

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-ธามดี พลัส บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่นจับมือ บมจ.ทีโอที เดินหน้าวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ หวังอนาคตผลิตอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารทดแทนการสั่งซื้อจากต่างประเทศ ย้ำเป็นการแลกเปลี่ยน Knowhow ซึ่งกันและกัน ด้านประธานกรรมการบริหาร พงษ์ชัย อมตานนท์ เผยรายได้-กำไรปีนี้ดีกว่าปีก่อน หลัง

Gossip News: รอลุ้นล้าน!!

๐๔ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๔๗

กรุงเทพฯ-4 ธ.ค.-ธามดี พลัส จับจริงแจกจริงเดือนละแสนให้กับผู้ใช้บริการตู้เติมเงินและรับชำระเงินอัจฉริยะ ?บุญเติม? ในโครงการ ?แจกแสนลุ้นล้าน? ของ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส หรือ FSMART ตลอดทั้งปีแล้ว แต่ยังมีรางวัลใหญ่ 1 ล้านบาทให้ลุ้นเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บิ๊กบอสอย่าง คุณพงษ์ชัย