ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: สคร. แถลงข่าวการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ

๐๘ พ.ค. ๒๐๑๗ ๐๐:๔๔

กรุงเทพฯ-9 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะโฆษก สคร. พร้อมด้วยนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แถลงข่าวเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเดือนเมษายน 2560

ภาพข่าว: ไอแบงก์ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๒๗

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 นำโดย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย นางสาววีณา เดชาชัยนิรันดร์ นายนิพนธ์ ฮะกีมี

ภาพข่าว: บตท. อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2560

๐๙ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๔

กรุงเทพฯ-9 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2560 แก่นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

บตท. ยินดีปีใหม่ 2560

๐๙ ม.ค. ๒๐๑๗ ๐๘:๔๐

กรุงเทพฯ-9 ม.ค.-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่แด่ นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ประธานคณะกรรมการ บตท.

ภาพข่าว: ผอ.สคร. แถลงข่าว งบลงทุนรัฐวิสาหกิจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๓:๑๙

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ และนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แถลงข่าว งบลงทุนรัฐวิสาหกิจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559

ภาพข่าว: การสัมมนาเสริมสร้างทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์

๓๑ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๓๙

กรุงเทพฯ-31 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมการสัมมนาเสริมสร้างทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ โดยมีนายศรันย์ ยุวรรณะ เป็นวิทยากรบรรยาย ในโอกาสนี้ นายชาญวิทย์ นาคบุรี และนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา

ภาพข่าว: สคร. ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๑๘ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๔๖

กรุงเทพฯ-18 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ นายชาญวิทย์ นาคบุรี นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ภาพข่าว: การสัมมนาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับทิศทางรัฐวิสาหกิจ

๑๔ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๙

กรุงเทพฯ-14 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับทิศทางรัฐวิสาหกิจโดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ นายชาญวิทย์ นาคบุรี และนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา

ภาพข่าว: ไอแบงก์ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๔๘

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการธนาคารที่สิ้นสุดวาระ จำนวน 3 ตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือก ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ มนต์ชัย รัตนเสถียร และปิยวรรณ