ปลัดกระทรวง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔ ๐๘:๕๕

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials' Meeting : SOM) สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 13 (13th Berlin Agriculture Ministers' Conference)

รมว.วราวุธ ตรวจเยี่ยมจุดแวะพักรถ (Rest Area) สวนสัตว์นครราชสีมา

๐๔ ม.ค. ๒๕๖๔ ๐๙:๒๒

วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางเพื่อไปยัง สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทส.นครราชสีมา ณ

รัฐมนตรีเกษตร 'เฉลิมชัย' เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และตะวันตกครั้งที่ 21 พร้อมรักษาสืบสานและต่อยอดให้อาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมคงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป

๑๗ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๑๔:๕๐

นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และตะวันตกครั้งที่ 21 โดยมีนายธนาชีรวินิจเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอำพันธุ์เวฬุตันติรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่ว