ปริญญา สากิยลักษณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

พล.อ. มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปรอ.344) นัดเพื่อนๆ ร่วมรุ่น อาทิ ศ.นพ. ปริญญา สากิยลักษณ์ พล.ท. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ นพ. พินิจ กุลละวณิชย์ มนู เลียวไพโรจน์ กว้าง รอบคอบ และ สวนิต คงสิริ มาร่วมพบปะสังสรรค์ในบรรยากาศ ด้วยรักและผูกพัน ที่ห้องมรกต โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน ที่มา: โร

วปรอ.344 สังสรรค์

๐๘ ก.พ. ๒๕๖๕ ๑๑:๔๕

ภาพข่าว: วปรอ.344 สังสรรค์พร้อมฟังการบรรยาย

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๑๖

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ พล.อ. ชัยณรงค์ หนุนภักดี นัดสมาชิก วปรอ.344 อาทิ พล.อ.วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน พล.อ. มงคล อัมพรพิสิฎฐ์ ประสิทธ์ หิตะนันท์ มนู เลียวไพโรจน์ พล.ท. อำพัน เฉลยวาเรศ และ ศ. นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ มาพบปะสังสรรค์พร้อมฟังการบรรยายเรื่อง

ภาพข่าว: มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย จัดประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

๒๗ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๑

กรุงเทพฯ-27 ม.ค.-โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องคอรันดัม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์

ภาพข่าว: คิง มอบ 1 แสน สมทบทุนโครงการ ผ่าตัดหัวใจ 300 ราย เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๕๒

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-น้ำมันบริโภคไทย ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ (ซ้ายสุด) รองประธานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์รับมอบเงินสมทบทุน โครงการผ่าตัดหัวใจ 300 ราย เฉลิมพระเกียรติ ช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจผู้ยากไร้ให้ได้ผ่าตัดเร็วขึ้น จำนวน 1 แสนบาท จาก นายปราโมทย์ สันติวัฒนา (ขวาสุด)

ภาพข่าว: มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย จัดประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2558 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๓๙

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องคอรันดัม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์

ภาพข่าว:คูล ฟาเรนไฮต์ 93 มอบเงิน รณรงค์ป้องกันโรคหัวใจ

๒๑ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๑๖

กรุงเทพฯ-21 ม.ค.- คูล ฟาเรนไฮต์ 93 นำโดย ป้อน ลีลา สุนทรวิเนตร์, ไปป์ ปวร กิจเจริญการกุล, นิค ถิรภัทร ชัยจรรยา มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดแข่งขัน Wonder World Rally (วันเดอร์ เวิล์ด แรลลี่) เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันโรคหัวใจ โดยมี ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธาน และ ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์

ภาพข่าว: แบลคมอร์สมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

๐๒ ต.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๕๓

กรุงเทพฯ-2 ต.ค.-พีอาร์ สตอรี่ คุณวรพรรณ ยรรยง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แบลคมอร์ส จากประเทศออสเตรเลีย มอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากแคมเปญ คนไทยหัวใจแข็งแรง โดยผลิตภัณฑ์แบลคมอร์ส โอเมก้า คาร์ดิ ให้กับ ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานคนที่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

๒๓ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๐๙:๔๐

กรุงเทพฯ-23 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๕ ท่าน ที่สภามหามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมกองทัพเรือ