ประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์อุปนายกวิเทศสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ในสมัยก่อนเราเรียกเซ็บเดิร์ม ว่าโรคต่อมไขมันอักเสบ โดยแปลตามตรง ๆ ของชื่อโรคจากภาษาอังกฤษ ปัจจุบันนี้เราจะคุ้นกับคำที่ว่า รังแคของใบหน้า หรือรังแค หรือ เซ็บเดิร์ม ซึ่งเป็นโรคเดียวกัน โรครังแค มีตั้งแต่เป็นมากหรือเป็นน้อย ที่เป็นน้อย ๆ แต่ไม่รำคาญ ก็

เซ็บเดิร์ม.โรครังแค

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔ ๑๓:๔๒

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้แจงกระบวนการเกี่ยวกับการปรับหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนี

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔ ๑๓:๑๗

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวคิดในการปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคำนวณดัชนี เพื่อให้ดัชนีสามารถสะท้อนสภาพการณ์ตลาดได้ดีมากขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกับสากล ด้วยแนวทางการใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วย Free Float (Free Float Adjusted Market Capitalization) นั้น ในการดำเนินการนั้น