ปฐมา อ้อยทอง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: CGS เข้าร่วมกิจกรรม SET in the city กรุงเทพมหานคร 2017

๐๓ มี.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๕๐

กรุงเทพฯ-3 มี.ค.-IR network นายกีรติ จิรมหาโภคา (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางวรพรรณ คงเสรี (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ นางสาวปฐมา อ้อยทอง (ซ้าย) ผู้อำนวยการสายงานการตลาดองค์กร บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด

ภาพข่าว: CGS ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการลงทุนหุ้น-อนุพันธ์ #investnow

๐๘ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๗

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-IR network คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคุณปฐมา อ้อยทอง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร รักษาการ สยการตลาดองค์กร และทีมงาน บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (CGS)