ปฏิมา ชวลิต ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมเพื่อน้องคนพิเศษ 'ทุกความสุข ยิ่งใหญ่เสมอ พาตะลุยแดนไดโนเสาร์ กลางกรุง

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๐๖

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนางปฏิมา ชวลิต (ซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายวินิจ เลิศรัตนชัย (ที่ 2

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ถวายเก้าอี้ และร่มสนาม เพื่อใช้ในกิจการภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๕๖

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายงานทรัพยากรบุคคล (ที่ 2 จากขวา) นายยุทธพงษ์ ภูมิบ่อพลับ ผู้จัดการภาคนครหลวง 4 สายลูกค้าบุคคล (ซ้าย) และนางศิริกุล ไชยสิงห์ ผู้จัดการสาขาวรจักร (ขวา)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน สถาบันอิศรา พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวงการสื่อมวลชน

๐๕ พ.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๒๖

กรุงเทพฯ-5 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา) นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล (ขวา) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ รับ 2 รางวัลดีเด่น จากสติ๊กเกอร์ไลน์ Blink Blink ในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2017

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๕๑

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และนางอัจฉรา กิจกัญจนาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กเบรนพิคเจอร์ส จำกัด (ขวา) 2 ผู้บริหารผู้มีส่วนในการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ Blink Blink by Bangkok Bank

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบอาคารเรียน 'ธนาคารกรุงเทพแห่งที่ 29 ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ

๐๙ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (ที่ 6 จากขวา) นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วย ผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) และนางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายงานทรัพยากรบุคคล (ที่ 4 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมจำหน่าย บัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 15 ศิลปินดาราร่วมสร้างกุศลหารายได้ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

๐๗ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๒๙

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (แถวยืน ที่ 6 จากซ้าย) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (แถวยืน ที่ 5 จากซ้าย) ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (แถวยืน ที่ 7 จากซ้าย) นายอภิชาติ รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (แถวยืน ที่ 9 จากขวา) และนางปฏิมา

ภาพข่าว: งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 17 กรุงเทพฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ

๒๕ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๒๖

กรุงเทพฯ-25 ก.ย.-SUBBOOK นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) นายสิทธิกุล บุญอิตรองผู้อำนวยการมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเปิดรอบการ แสดงพิเศษ Sleeping Beauty On Ice สำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กผู้พิการ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมจำหน่าย บัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 14 สร้างกุศลหารายได้ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

๑๔ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๑:๒๕

กรุงเทพฯ-14 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายอภิชาติ รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) และนางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรม บัวหลวงรักษ์พลังงานพลังงาน รณรงค์เสริมสร้างความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน

๐๔ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๓๐

กรุงเทพฯ-4 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน บัวหลวงรักษ์พลังงาน โดยมีนายภากร วนัปติกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) นางกรองทอง การุณย์นราทร ผู้จัดการฝ่ายอาคารสำนักงานและทรัพย์สิน (ที่ 3

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบโอกาสพิเศษแด่เยาวชนผู้พิการ นำชมการแสดงดนตรีคลาสสิค Zurich Chamber Orchestra

๑๕ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๐๕

กรุงเทพฯ-15 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุน มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 16 หรือ Bangkoks 16th International Festival of

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนงานดินเนอร์ทอล์ค วันนักข่าว 2557 ฉลองครบ 59 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๔ มี.ค. ๒๐๑๔ ๐๙:๑๓

กรุงเทพฯ-4 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล (ที่ 2 จากซ้าย) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต่อเนื่องปีที่ 8 หลักสูตรเจาะลึกเออีซี พร้อมทัศนศึกษาประเทศจีน ด้วยงบประมาณ 1.5

๑๙ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๐๙:๔๙

กรุงเทพฯ-19 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ SeniorVicePresidentสายทรัพยากรบุคคล และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนงานดินเนอร์ทอล์ค วันนักข่าว 2556 ฉลองครบ 58 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒๘ ก.พ. ๒๐๑๓ ๑๗:๑๓

กรุงเทพฯ-28 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล (ที่ 2 จากขวา) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สท.ขอเชิญทำข่าวการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ประลองเพลง ประเลงมโหรี

๑๕ มี.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๐๑

กรุงเทพฯ-15 มี.ค.-สท. ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม และวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม สท. ถ.นิคมมักกะสัน กทม. เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ประลองเพลง ประเลงมโหรี โดย นางปฏิมา ชวลิต SENIOR VICE PRESIDENT ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2555 จัดทำสมุดมอบแก่หน่วยงานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

๑๑ ม.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๕๔

กรุงเทพฯ-11 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมนางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหาร ระดับ Senior Vice President ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบชุดเครื่องเขียน ที่ธนาคารได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 เพื่อเป็นของขวัญแก่เด็ก และเยาวชน ผ่าน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 5 ล้านบาท ผ่านนายกรัฐมนตรี ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมเปิดบัญชีรองรับแรงใจ

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๐:๓๘

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President (ซ้าย) ตัวแทนนายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ และนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้สื่อข่าวปี 2554 จัดสรรงบประมาณ 5 แสนบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่

๒๔ ส.ค. ๒๐๑๑ ๐๙:๔๗

กรุงเทพฯ-24 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) และนางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล (ที่ 4 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5 แสนบาท แก่ นายธนะชัย ณ นคร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (ที่ 5 จากซ้าย)