บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา รู้ลึก ก้าวล้ำ นำตลาดออนไลน์

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๐๘:๔๒

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) และ นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับกูรูอีคอมเมิร์ซ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนาสัญจรลงใต้ รู้ลึก ก้าวล้ำ นำตลาดออนไลน์ สัต่อยอดความรู้ผู้ประกอบการ

๐๓ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๗:๒๒

กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) และ นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับกูรูอีคอมเมิร์ซ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสนับสนุน การบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs

๐๖ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๖

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย)นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอันหลากหลายแก่ชาวหาดใหญ่ ด้วยแนวคิด 'Bangkok Bank Digital Life Inspired ในงาน Money Expo Hatyai

๑๓ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๓๑

กรุงเทพฯ-13 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นางจินดา วงศ์สุวรรณวารี ผู้จัดการภาคใต้1 (ซ้าย)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี (ที่ 3 จากขวา) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ขวา) นายนิพนธ์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ จันกะผัก ในโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนา

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๓

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก (กลาง) และนายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบข้าวหอมมะลิ จันกะผัก ในโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกอง นราธิวาส จัดพื้นที่นำผลผลิต 6,000 กิโลกรัม มาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภค

๑๘ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๔๐

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) และนายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมอุดหนุนซื้อลองกองจากเกษตรกรชาวสวนจากจังหวัดนราธิวาส ที่ประสบปัญหาช่องทางการจำหน่าย

ธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนา Trade Expert Forum 2015 Update เศรษฐกิจไทย มองไกลเศรษฐกิจโลก

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ที่ 2

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพจัดสัมมนาสำหรับ Bualuang SMART Investmentหัวข้อ ลงทุน ลงทอง อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการลงทุน

๒๕ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๕๐

กรุงเทพฯ-25 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง (ที่ 3 จากขวา) นางวรรณสุดา ธนสรานาต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ลูกค้าจีน (ที่ 2 จากซ้าย) และนายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ผู้จัดการภาค 1 (ซ้าย) สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง