บุญทวี บุญญอารักษ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

SSI-TCRSS รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ

๒๙ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๑๖

นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 โดยมี นายบุญทวี บุญญอารักษ์