บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สัมมนา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หนึ่งในกลไกลของแผนพัฒนาพลังงานไทย

๑๙ ต.ค. ๒๐๐๙ ๑๓:๓๙

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.- โครงการสัมมนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หนึ่งในกลไกของแผนพัฒนาพลังงานไทย เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด, บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด

ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ และ ลีโอนิคส์ แถลงข่าวการสัมมนา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

๒๐ ส.ค. ๒๐๐๙ ๑๑:๔๓

กรุงเทพฯ-20 ส.ค.-ลีโอนิคส์ ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ และ ลีโอนิคส์ แถลงข่าวการสัมมนา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หนึ่งในกลไกของแผนพัฒนาพลังงานไทย โดยผู้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้ว 7MW ในประเทศไทย โครงการสัมมนา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หนึ่งในกลไกของแผนพัฒนาพลังงานไทย