นาริน สิระวงสิด ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: UDAโรดโชว์หลวงพระบาง

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๕๗

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-ธามดี พลัส นายนิดสะหวัน หลวงโคตรปะวงศ์เวียงคำ ผู้อำนวยการ บริษัท ร่วมพัฒนากสิกรรม ขาออก-ขาเข้า มหาชน หรือ UDA (คนที่ 5 ขวามือ) พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนแรกขวามือ) ผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายนาริน สิระวงสิด (คนที่ 3

ภาพข่าว: โรดโชว์คึกคัก

๐๙ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๕๔

กรุงเทพฯ-10 พ.ย.-ธามดี พลัส นายวัดดานา สุคะบันดิต (คนที่ 5 จากขวา)รองประธานสภาบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท สุวันนี โฮม เช็นเตอร์ มหาชน ร่วมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด ในฐานะที่เป็นทีปรึกษาทางการเงิน และ นายนาริน สิระวงสิด (คนที่

ภาพข่าว: โรดโชว์

๑๐ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๒๘

กรุงเทพฯ-10 พ.ย.-ธามดี พลัส นายวัดดานา สุคะบันดิต (คนที่ 4 จากขวา) รองประธานสภาบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท สุวันนี โฮม เช็นเตอร์ มหาชน ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการทางด้านวัสดุก่อสร้าง ตกแต่งบ้านและอาคาร แบบครบวงจร ร่วมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนขวาสุด) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท

ภาพข่าว: เตรียมพร้อมโรดโชว์

๐๖ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-ธามดี พลัส นายวัดดานา สุคะบันดิต รองประธานสภาบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมกับนายพันโนลา สุคะบันดิต รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน และนายกดสะดา สุคะบันดิต รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน (SVN) ร่วมแถลงข่าว แผนธุรกิจ 5 ปี ของบริษัทฯ