นาถฤดี โฆสิตาภัย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลจาก ASIAN ESG Award 2021 ของฮ่องกง

๒๑ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๔๓

นายพงศธร ทวีสิน (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยนางนาถฤดี โฆสิตาภัย (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และนายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร