นักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

คุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณสุนันทา ลีลาแสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และคุณศุภกร อุณหไพบูลย์ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ถ่ายภาพร่วมกันในงาน Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังไม่เห็นสัญญา

SISB ประชุมนักวิเคราะห์

๐๕ ก.ค. ๒๕๖๔ ๑๓:๓๙

เอสซีจี คว้า 2 รางวัล หุ้นยั่งยืน และ นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมมุ่งดำเนินธุรกิจตามหลัก

๑๗ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๑๕:๔๔

เอสซีจี โดย นายยุทธนา เจียมตระการ (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง พร้อมด้วย นายนำพล ลิ้มประเสริฐ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน รับรางวัล หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) และนายณรงค์พันธุ์ ลีสหะปัญญา (ที่ 2 จากขวา) Investor Relations Director