นพร สุนทรจิตต์เจริญ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดแถลงข่าวแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

๐๘ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๐๗

กรุงเทพฯ-8 ม.ค.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญบรรณาธิการข่าว/ ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยคุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดการแถลงข่าวเรื่อง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

๐๙ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๕๙

กรุงเทพฯ-9 ม.ค.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญบรรณาธิการข่าว/ ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยคุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

ภาพข่าว: LH Bank ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก CTBC เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๐๙:๒๔

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากขวา) นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) นายศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการบริหาร (ที่ 1 จากขวา) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แถลงข่าวแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

๑๑ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๕๘

กรุงเทพฯ-11 ม.ค.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญบรรณาธิการข่าว/ ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยคุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการผู้จัดการ และคุณอดิศร ธนนันท์นราพูล

ภาพข่าว: แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดสัมมนาให้ลูกบ้านโครงการ The Bangkok สาทร

๓๑ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๓๙

กรุงเทพฯ-31 ก.ค.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาหัวข้อ Business Outlook in Asean Economic Community (AEC) 2015 โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญคลี ปลั่งศิริ (ที่สองจากขวา) มาเป็นผู้บรรยาย

ภาพข่าว: แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดสัมมนาให้ลูกบ้านโครงการ The Bangkok สาทร

๒๘ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๘:๑๙

กรุงเทพฯ-28 ก.ค.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาหัวข้อ Business Outlook in Asean Economic Community (AEC) 2015 โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญคลี ปลั่งศิริ (ที่สองจากขวา) มาเป็นผู้บรรยาย

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดแถลงข่าวเรื่อง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

๐๖ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๑๗

กรุงเทพฯ-6 ม.ค.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญบรรณาธิการข่าว/ ผู้สื่อข่าวสาย-เศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยคุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการผู้จัดการ และคุณอดิศร ธนนันท์นราพูล

ภาพข่าว: SPU : ตรงจากประสบการณ์จริง : ABC REAL: REAL ESTATE REAL DEAL กลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ตรงจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบ

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๔ ๒๐:๓๗

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ (แลนด์แอนด์เฮาส์) เผยเคล็ดลับการสร้างบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืน ผลประกอบการยอดเยี่ยม ในหลักสูตร ABC REAL: REAL ESTATE REAL DEAL กลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ตรงจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 14 อาคาร 40ปี

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดแถลงข่าวแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

๑๖ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๐๑

กรุงเทพฯ-16 ม.ค.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญบรรณาธิการข่าว/ ผู้สื่อข่าวสาย-เศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยคุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการผู้จัดการ และคุณอดิศร ธนนันท์นราพูล

ภาพข่าว: แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดสัมมนาด้านการเงินและเศรษฐกิจให้ลูกบ้านโครงการ The Bangkok สาทร

๑๖ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๐๗

กรุงเทพฯ-16 ธ.ค.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ (ยืนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาด้านการเงินและเศรษฐกิจ ภายใต้หัวข้อ FINANCIAL AND ECONOMIC DIRECTION IN 2014 จัดโดยโครงการคอนโดมิเนียม The Bangkok สาทร ให้กับลูกบ้านโครงการ

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดแถลงข่าวแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

๐๘ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๑๑

กรุงเทพฯ-8 ม.ค.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญบรรณาธิการข่าว/ ผู้สื่อข่าวสาย-เศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยคุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณอดิศร ธนนันท์นราพูล

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดงานแถลงข่าวเรื่อง ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี

๑๙ ม.ค. ๒๐๑๑ ๐๘:๔๐

กรุงเทพฯ-19 ม.ค.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญบรรณาธิการข่าว/ ผู้สื่อข่าวสาย-เศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 โดยคุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553

๒๓ ก.พ. ๒๐๑๐ ๐๘:๔๕

กรุงเทพฯ-23 ก.พ.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญบรรณาธิการข่าว/ ผู้สื่อข่าวสาย-เศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 โดยคุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดงานแถลงข่าวเรื่อง ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี

๑๗ ก.พ. ๒๐๐๙ ๑๖:๑๐

กรุงเทพฯ-17 ก.พ.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญบรรณาธิการข่าว/ ผู้สื่อข่าวสาย-เศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 โดยคุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ

LH9: แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดงานแถลงนโยบายฯ ปี'40

๑๖ ม.ค. ๑๙๙๗ ๑๓:๓๔

กรุงเทพ-16 ม.ค.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอเรียนเชิญ ท่าน หรือผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าว นโยบายในการดำเนินธุรกิจปี 2540 โดยมีนายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ และนายอดิศร ธนนันท์นราพูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วม

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังการแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ไตรมาส 3 / 2547

๑๑ พ.ย. ๒๐๐๔ ๑๓:๕๔

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 / 2547 โดยนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ และ นายอดิศร

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว เรื่อง ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2/2547และนโยบายครึ่งปีหลัง

๑๑ ส.ค. ๒๐๐๔ ๑๕:๑๙

กรุงเทพฯ-11 ส.ค.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 / 2547และนโยบายครึ่งปีหลัง โดยนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

ภาพข่าว: สัมมนาอสังหาริมทรัพย์ไทย

๑๖ พ.ย. ๒๐๐๗ ๑๑:๐๕

กรุงเทพฯ-16 พ.ย.-โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด สมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ในหัวข้อ กางตำรารุก-รับท่ามกลางมรสุม และให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง อสังหาริมทรัพย์ แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2547 และนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี

๒๔ ก.พ. ๒๐๐๕ ๑๕:๐๗

กรุงเทพฯ-24 ก.พ.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2547 พร้อมทั้งนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ใน 2548 โดยนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

ผลการดำเนินการปี 2547 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีรายได้รวม 21,288 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 6,100.7 ล้านบาท

๐๒ มี.ค. ๒๐๐๕ ๑๒:๐๙

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2547 ว่า บริษัทมีรายได้รวม 21,288 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิรวม 6,100.74 ล้านบาท ภาวะตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2547 ตลาดที่อยู่อาศัย ในปี 2547

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขอเชิญผู้สื่อข่าวร่วมงานแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำไตรมาส 2 /2548 และนโยบายการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง

๑๑ ส.ค. ๒๐๐๕ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-11 ส.ค.-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำไตรมาส 2 / 2548 พร้อมทั้งนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยนายนพร