นงราม วงษ์วานิช ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ไว้วางใจ

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๘:๓๖

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป บลจ. ทิสโก้ นำโดย อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ และนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและประธานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนฯ ในโอกาสแต่งตั้งให้ บลจ.ทิสโก้

ภาพข่าว: พิธีลงนาม MOU การจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ฯ แบบ Scripless รุ่นแรกของไทย

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๓๔

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในนามศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) เสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลัง จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สรสิทธิ์ สุนทรเกศ รองผู้ว่าการ ด้านการบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร

ศูนย์รับฝากฯ ชี้แจงกรณี บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ แจ้งงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น

๑๕ มิ.ย. ๒๐๑๒ ๑๗:๔๗

กรุงเทพฯ-15 มิ.ย.-ตลท. นางนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามคำสั่งศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ร.2/2555 และคดีหมายเลขแดงที่ ร.2/2555

ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๒ ๑๐:๕๑

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-ตลท. นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุน 5 ล้านบาท ในนามมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แก่ ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)

ภาพข่าว: คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน

๑๙ มี.ค. ๒๐๑๒ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-19 มี.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกรรมการ กองทุน ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม พร้อม นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนในจ.ปทุมธานีภายใต้โครงการ คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน

ภาพข่าว: เหมราชฯมอบเสื้อชูชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย

๑๔ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๖:๓๒

กรุงเทพฯ-14 พ.ย.-ฺBrandComm เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) มอบเสื้อชูชีพ จำนวน 500 ตัว เพื่อสมทบโครงการจัดหาเสื้อชูชีพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม 6,000 ตัว เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาและสภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในภาพ นางสาวฉันทนา หินแก้ว (ขวาสุด)

ภาพข่าว: LE ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา การควบคุมภายในเกี่ยวกับงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่ากิจการ

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๑:๕๗

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-IR PLUS คุณนงราม วงษ์วานิช (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณสุวรรณ ดำเนินทอง (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะวิทยากร ซึ่งประกอบด้วยคุณปกรณ์ ปริมาสพร (ขวาสุด) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์

ภาพข่าว: ส่งเสริมการควบคุมภายในที่ดีแก่บจ.

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๓:๔๖

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ จัดสัมมนา การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่ากิจการ ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่บริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดทั่วไปได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ศึกษาทางเลือกปรับปรุงกระบวนการซื้อขาย NVDR เน้นอำนวยความสะดวกผู้ลงทุนต่างชาติ

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๗:๕๗

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างศึกษาหลากหลายแนวทางปรับปรุงกระบวนการซื้อขาย NVDR เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้ลงทุนต่างชาติและบริษัทหลักทรัพย์ พร้อมนำไปหารือผู้เกี่ยวข้อง และ ก.ล.ต. เพื่อหาข้อสรุปแนวทางที่เหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป นางนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

ตลท. เพิ่มความสะดวกผู้ลงทุน เพิ่มเครื่องหมาย XN แจ้งข้อมูลการคืนเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีการลดทุน เริ่มใช้ 4 ม.ค.

๒๑ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๐๙:๕๐

กรุงเทพฯ-21 ธ.ค.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน เพิ่มเครื่องหมาย XN (Ex Capital Return) เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะได้รับสิทธิการรับเงินคืนทุน ในกรณีที่มีการลดทุนโดยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และมีการจ่ายคืนเงินทุนให้ผู้ถือหลักทรัพย์ เริ่มใช้ตั้งแต่ 4

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ ส่งเสริม Algorithmic Trading

๑๐ ส.ค. ๒๐๑๐ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-10 ส.ค.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา Algorithmic Trading: Market Trends and Insights for Asia เพื่อชี้ให้ผู้ร่วมตลาดเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินลงทุน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โรเบิร์ต บาร์น CEO, UBS MTF และ Managing

ภาพข่าว: นานมีบุ๊คส์มอบหนังสือให้โครงการคืนความรู้.สู่ห้องสมุดมารวย

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๐ ๑๖:๒๘

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-ตลท. สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมมอบหนังสือมูลค่ากว่า 4 หมื่นบาทให้โครงการ คืนความรู้.สู่ห้องสมุดมารวย โดยมีนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ และผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุบริษัทสมาชิกชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายเมื่อ 17-19 พ.ค. ในวันที่ 24 พ.ค.2553

๒๔ พ.ค. ๒๐๑๐ ๑๐:๑๒

กรุงเทพฯ-24 พ.ค.-ตลท. นางนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลสายงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศปิดทำการ และปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553 นั้น

ภาพข่าว: แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม 2553

๑๑ ก.พ. ๒๐๑๐ ๐๙:๑๕

กรุงเทพฯ-11 ก.พ.-ตลท. นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม 2553 พร้อมนำเสนอความคืบหน้าโครงการ ASEAN Linkage โดยผู้ลงทุน

ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี สาขาพัฒนาการศึกษา

๐๙ ธ.ค. ๒๐๐๘ ๑๗:๔๓

กรุงเทพฯ-9 ธ.ค.-ตลท. นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ในฐานะกรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ประจำปี 2551 แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพสิฐ พรหมรักษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจำวิทยาเขตน่าน

ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมชนบท

๐๓ ธ.ค. ๒๐๐๘ ๑๖:๑๓

กรุงเทพฯ-3 ธ.ค.-ตลท. นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ และผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลมีชัย วีระไวทยะ ประจำปี 2551 แก่พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 ในโครงการเชิดชูผู้ทำความดี เพื่อสังคม

ภาพข่าว: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงแผน ปี 2552

๐๑ ธ.ค. ๒๐๐๘ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-1 ธ.ค.-ตลท. ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย โสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ วิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ จิราพร คูสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ

ภาพข่าว: กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฯเครือเซ็นทารา(CTARAF) ซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

๑๔ ต.ค. ๒๐๐๘ ๑๐:๕๕

กรุงเทพฯ-14 ต.ค.-ตลท. นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ. กสิกรไทย และทีมผู้บริหาร

ภาพข่าว: ตลท.และกองทัพบกร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

๐๖ ต.ค. ๒๐๐๘ ๑๑:๒๙

กรุงเทพฯ-6 ต.ค.-ตลท. นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับกองทัพบก นำโดยพลเอก จิรเดช คชรัตน์ รองผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และมอบถุงยังชีพจำนวน 1,100 ถุง ข้าวสาร 1,400 ถุง และน้ำดื่มเซ็ทเทรด 2,000 ขวด

ภาพข่าว: พันธมิตรกองทุนไทยทวีทุน 2

๑๓ ส.ค. ๒๐๐๘ ๐๗:๕๕

กรุงเทพฯ-13 ส.ค.-ตลท. ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และ นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามร่วมลงทุนในกองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 พร้อมผู้บริหาร 8 สถาบันการเงินชั้นนำของไทย และหน่วยงานด้านการลงทุนของรัฐบาลบรูไน อาทิ วิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ภาพข่าว: ธปท. เยียมชม ตลาดหลักทรัพย์ฯ

๒๕ ก.ค. ๒๐๐๘ ๑๔:๒๙

กรุงเทพฯ-25 ก.ค.-ตลท. อรรคบุษย์ ไกรฤกษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อศึกษากลยุทธ์และแนวทางการประชาสัมพันธ์และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี นงราม

ภาพข่าว: บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

๒๙ พ.ค. ๒๐๐๘ ๑๖:๒๘

กรุงเทพฯ-29 พ.ค.-ตลท. นงราม วงษ์วานิช และ วิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมยินดีกับทีมผู้บริหารบมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น เชอร์แมน ตัน ประธานกรรมการ ปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมที่ปรึกษาทางการเงิน ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. ดีบีเอส

ภาพข่าว: PM เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

๒๘ พ.ค. ๒๐๐๘ ๑๐:๔๕

กรุงเทพฯ-28 พ.ค.-ตลท. บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง (PM) ซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวานนี้ (27 พ.ค.2551) นงราม วงษ์วานิช และ วิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยสมชาย ชุณหรัศมิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง ญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: บมจ. น้ำประปาไทย (TTW) ซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

๒๓ พ.ค. ๒๐๐๘ ๐๘:๒๖

กรุงเทพฯ-23 พ.ค.-ตลท. นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ และ วิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานคณะกรรมการ และสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.น้ำประปาไทย และรพี สุจริตกุล ประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย

ไตรมาสแรกปี 2551 บริษัทจดทะเบียนกำไรรวมกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาท

๒๑ พ.ค. ๒๐๐๘ ๐๙:๒๐

กรุงเทพฯ-21 พ.ค.-ตลท. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกำไรงวดไตรมาสแรกปี 2551 รวม 152,382 ล้านบาท และมียอดขายรวม 1,777,957 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกที่มีกำไรสูงสุด คือ กลุ่มทรัพยากร กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มบริการ โดยมี PTT, PTTEP, SCC, SCB, และ PTTCH

ภาพข่าว: สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ร่วมงาน รวมพลังดี รักษ์โลก รักษ์สังคม

๐๖ พ.ค. ๒๐๐๘ ๐๘:๐๕

กรุงเทพฯ-6 พ.ค.-ตลท. นงราม วงษ์วานิช กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ต้อนรับและมอบกระเช้าหนังสือความรู้เกี่ยวกับการออมและการลงทุนแก่ฯพณฯ พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายในงาน CO.2gather

ภาพข่าว: ปีใหม่ไทย สุขใจวันสงกรานต์

๑๖ เม.ย. ๒๐๐๘ ๑๑:๐๙

กรุงเทพฯ-16 เม.ย.-ตลท. ผู้สื่อข่าวประจำตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมรดน้ำเพื่อแสดงคารวะจิตและรับพรจากผู้บริหารกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทในเครือ อาทิ นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ และวิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าสร้างความเข้าใจด้านตลาดทุนแก่ผู้กำหนดนโยบาย

๑๔ เม.ย. ๒๐๐๘ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-14 เม.ย.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) บรรจุความรู้ด้านตลาดทุน ในหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูง (นบส.) เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทความสำคัญของตลาดทุนแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายที่สำคัญของประเทศ

ภาพข่าว: สังสรรค์วันปีใหม่ไทย สุขใจวันสงกรานต์

๐๙ เม.ย. ๒๐๐๘ ๑๐:๔๓

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-ตลท. ผู้สื่อข่าวประจำตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมรดน้ำเพื่อแสดงคารวะจิตและรับพรจากผู้บริหารกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทในเครือ อาทิ นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ และวิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

กลุ่มตลท.และสื่อมวลชนร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

๐๕ พ.ย. ๒๐๐๗ ๑๔:๑๔

กรุงเทพฯ-5 พ.ย.-ตลท. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ นางนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ และชนิสา ชุติภัทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ร่วมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจำนวน 100,000 บาท แก่ น.อ. (พิเศษ) ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ร.น.