ธนาคารจะตัดยอดเงินของคุณ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ออมสินรับชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ

๐๕ มิ.ย. ๒๐๐๐ ๑๗:๑๙

กรุงเทพฯ-5 มิ.ย.-ธนาคารออมสิน สำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ระบบเซลลูล่าร์ 900 และดิจิตอล จีเอสเอ็ม คุณไม่ต้องกังวลหรือเสียเวลาเดินทาง เพื่อไปชำระค่าใช้บริการด้วยตนเอง ด้วยการชำระค่าบริการผ่านบัญชีเผื่อเรียกและกระแสรายวันของธนาคารออมสิน และทุกเดือนคุณสามารถตรวจสอบยอดค่าใช้บริการได้

ธนาคารออมสินรับชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ

๑๓ มี.ค. ๒๐๐๐ ๐๙:๑๑

กรุงเทพฯ-13 มี.ค.-ธนาคารออมสิน สำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ระบบเซลลูล่าร์ 900 และดิจิตอล จีเอสเอ็ม คุณไม่ต้องกังวลหรือเสียเวลาเดินทาง เพื่อไปชำระค่าใช้บริการด้วยตนเอง ด้วยการชำระค่าบริการผ่านบัญชีเผื่อเรียกและกระแสรายวันของธนาคารออมสิน และทุกเดือนคุณสามารถตรวจสอบยอดค่าใช้บริการได้