ท่านวันคำ วอระวง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: APM ร่วมกับหน่วยงานตลาดเงิน ตลาดทุน จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการระดมทุนผ่านตลาดทุน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แขวงเซกอง

๒๗ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๔๕

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-ธามดี พลัส คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมกับ ท่านวันคำ วอระวง (กลาง) ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว และท่านนางนะคอนสี มะโนทำ (ที่2 จากขวา) รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ ร่วมจัดสัมมนาพร้อมบรรยายในหัวข้อ

ภาพข่าว: ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว เข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ จำกัด

๐๔ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๒๕

กรุงเทพฯ-4 พ.ค.-คอหุ้น ท่านวันคำ วอระวงค์ ผู้อำนวยการใหญ่ (คนที่ 4 จากซ้าย) ตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange company limited (LSX) ) และคณะฯ เข้าเยี่ยม และพบท่าน มานพ ตรีฤทธิวิไล ผู้อำนวยการใหญ่ (คนที่ 5 จากซ้าย) บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ จำกัด (Mahathuen Leasing company limited) และคณะฯ

ภาพข่าว: สัมมนา COSO

๒๙ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๙

กรุงเทพฯ-29 ม.ค.-ธามดี พลัส นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ให้การต้อนรับนางวารุณี ปรีดานนทหุ้นส่วน สายงาน Governance, Risk and Internal Audit Services และนายอาทิตย์ เตชะสินกุล ผู้จัดการอาวุโส สายงาน Governance, Risk and Internal Audit Services บริษัท

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ

๒๘ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๑๘

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-ธามดี พลัส ท่านวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว ให้การต้อนรับ พลตรี พหล แก้วพรรณนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) แห่งสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนักศึกษา วปอ. รุ่นปี 2558ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ตลาดหลักทรัพย์ลาว

ภาพข่าว: ร่วมงาน

๑๘ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๒๐

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-ธามดี พลัส ท่านวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว หรือ LSX เข้าร่วมงานพิธีเปิดตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง หรือ วายอีเอ็กซ์ (Yangon Stock Exchang - YEX) โดยมีดร.หม่อง หม่อง เต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้การต้อนรับ ณ เมืองย่างกุ้ง

ภาพข่าว: ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว หรือ LSX เข้าร่วมงานพิธีเปิดตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง หรือ วายอีเอ็กซ์ (Yangon Stock Exchang -

๑๗ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๓๓

กรุงเทพฯ-17 ธ.ค.-ธามดี พลัส ท่านวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว หรือ LSX เข้าร่วมงานพิธีเปิดตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง หรือ วายอีเอ็กซ์ (Yangon Stock Exchang - YEX) โดยมีดร.หม่อง หม่อง เต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้การต้อนรับ ณ เมืองย่างกุ้ง

ภาพข่าว: สัมมนาต่างแขวง

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๑๒

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-ธามดี พลัส นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ลาว และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเพื่อระดมทุน ผ่านตลาดทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมี ดร.เพ็งพาวัน ดาวคอนเจริญ

ภาพข่าว: ต้อนรับ

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๔๓

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-ธามดี พลัส นายท่านวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว ให้การต้อนรับ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางทิพย์สุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ CMA-GMS รุ่นที่ 1โดยมีนาย

ภาพข่าว: ต้อนรับ

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๐๓

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-ธามดี พลัส นายท่านวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว ให้การต้อนรับ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางทิพย์สุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ CMA-GMS รุ่นที่ 1โดยมีนาย

ภาพข่าว: ทีเอ็มบีขยายช่องทางการบริการแก่ลูกค้าในสปป. ลาว ผ่าน BCEL รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๓ ๑๑:๑๐

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-ทีเอ็มบี นายปิติ ตัณฑเกษม (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี และ ท่านวันคำ วอระวง (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว หรือ BCEL ร่วมลงนามในสัญญาบันทึกความเข้าใจที่มอบหมายให้ BCEL เป็นตัวแทนของสถาบันการเงิน (Banking Agent)